Sökning: "ensamkommande"

Visar resultat 1 - 5 av 569 uppsatser innehållade ordet ensamkommande.

 1. 1. "Skulle man lyfta bort den pusselbiten så finns ändå ett tusenbitars kvar." En kvalitativ studie om behandlande socionomers upplevelser av att arbeta med ensamkommande ungdomar som använder droger.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Wilén; [2020-04-27]
  Nyckelord :ensamkommande ungdomar; socionomer; erkännande; drogbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka och analysera socionomers upplevelser av att arbeta behandlande med ensamkommande ungdomar som använder droger. Av intresse var att synliggöra de professionellas upplevelser av sina egna förutsättningar att arbeta med gruppen, samt deras upplevda bild av vilka behov de ensamkommande ungdomarna har i behandlingen mot drogfrihet. LÄS MER

 2. 2. "ingen känner oss liksom, det är ingen som frågat" - En kvalitativ studie om hur ensamkommande, afghanska killar upplever medierapporteringen om dem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alexandra Stenlund; [2020-02-03]
  Nyckelord :Medieupplevelser; medierapportering; medieeffekter; medieförtroende; invandring; gestaltning;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att få en förståelse för hur ensamkommande killar från Afghanistan uppfattar medierapporteringen om dem och deras situation, samt om och isåfall hur det påverkar dem. Syftet är också att undersöka gruppens förtroende för medierna och om de upplever att rapporteringen om dem har förändrats över tid. LÄS MER

 3. 3. Arbetsplats först - En studie om en kommuns etableringsarbete med ensamkommande ungdomar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Marcela Delfino; [2020]
  Nyckelord :Autonomy; unaccompanied - children; social work with asylum-seeking children; street-level bureaucrats; social work;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how a small town in Sweden worked with unaccompanied asylum-seeking adolescents. More specifically on how the municipality of the town through their professional staff and its Labor Market Department worked to establish them into the Swedish society. LÄS MER

 4. 4. “För att bli svensk, man måste ha de tre V orden. Vovve, volvo, villa, eller hur?” : En kvalitativ studie om ensamkommande flyktingbarns integrationsprocess i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Bergefur; Moira Rosén; [2020]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; integration; segregering; stigmatisering; etnisk identitet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att Sveriges integrationspolitik inte ser till individen, vilket gör att ensamkommande flyktingbarns behov kan överses. Av bakgrund till hur den svenska integrationsprocessen är formad syftar studien till att lyfta ensamkommande flyktingbarns upplevelser av sin livssituation i Sverige, för att uppnå en förståelse för hur integreringsprocessen har fungerat. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända och Ensamkommande elever : En studie om nyanlända och ensamkommande elevers upplevelser av språkmiljöns och motivationens påverkan på språkinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Bero Safari; [2020]
  Nyckelord :Ensamkommande elever; nyanlända elever; språkinlärning; språkmiljö; motivation; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka nyanlända och ensamkommande elevers upplevelser av hur deras språkinlärning av svenska påverkas av olika faktorer såsom språkmiljö och motivation. Semistrukturerade intervjuer har använts som metod. LÄS MER