Sökning: "ensamstående mödrar försörjningsstöd"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ensamstående mödrar försörjningsstöd.

 1. 1. Ensamstående mödrars utanförskap : En kvalitativ studie om att leva med knapp ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Camilla Norman; [2017]
  Nyckelord :Poverty; Single mother; Single families; Fattigdom; Ensamstående mödrar; Ensamstående förälder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ensamstående mödrar upplever vardagen vid knapp ekonomi. Uppsatsen är baserad på kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. I studien har sex stycken ensamstående mödrar och en socialsekreterare med ansvar inom försörjningsstöd deltagit. LÄS MER

 2. 2. I arbetslöshetens skugga : En kvalitativ studie om arbetslösa ensamstående mödrars upplevelse av sin och sina barns livssituation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Linnea Jonsson; Katarina Berglund; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I arbetslöshetens skugga Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetslösa ensamstående mödrar som uppbär försörjningsstöd upplever denna livssituation, hur den påverkar deras identitet och självbild samt hur de upplever att deras livssituation påverkar deras barn. Vi utförde en kvalitativ studie genom att intervjua fem mammor som befinner sig i denna situation. LÄS MER

 3. 3. Barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd : aktivt inom handläggning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Lindh; Karin Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Försörjningsstöd; Ekonomiskt bistånd; Barnperspektiv; Ensamstående mödrar; Långvarigt; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Socialstyrelsen och Länsstyrelsen kom under en undersökning fram till att barn till föräldrar som är beroende av eller tar emot ekonomiskt bistånd, mår mycket sämre än barn som har självförsörjande föräldrar. Detta gäller även om barnen till de självförsörjande föräldrarna har lägre inkomst än den familjen som får bidrag. LÄS MER