Sökning: "ensemble bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden ensemble bedömning.

 1. 1. Combined CALPHAD and Machine Learning for Property Modelling

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Kyle Paulus; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Techniques to improve the speed at which materials are researched and developed has been conducted by investigating the machine learning methodology. These techniques offer solutions to connect the length scales of material prop- erties from atomistic and chemical features using materials databases generated from collected data. LÄS MER

 2. 2. ”Det kan nästan bli svårt att se det objektivt” : En studie om tre musiklärares uppfattningar om bedömning i ensemble på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Jens Borvall; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Betyg och bedömning på det estetiska programmet - En kvalitativ studie om hur lärare uppfattar att betyg och bedömning inverkar på elevernas musikaliska lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Gustaf Örsta; [2020]
  Nyckelord :Betyg; Bedömning; Mätbarhet; Musikaliskt lärande; Musikundervisning; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; Grading; Assesment; Measurability; Musical learning; Music education; Educational Science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : During my five years of educational studies at Malmö Academy of Music, and with a great personal interest in the subject, I have observed a trend where measureable factors are increasingly sought after within the educational school system. Within that trend I have noticed a risk in letting the simplicity and bias, that so often permeates measurable factors, influence musical education to a large extent. LÄS MER

 4. 4. Vad är konst(närligt uttryck)? En studie om lärares samtal om elevers konstnärliga uttryck

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Teodor Boogh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en kvalitativ undersökning av hur lärare på gymnasienivå förhåller sig till det som Skolverket i kursplanen för ensemble formulerar som konstnärligt uttryck. Forskning visar att uttryck i musik ofta behandlas som något magiskt och mystiskt som omöjligt kan konkretiseras och är svårt att närma sig. LÄS MER

 5. 5. Konsten att ge feedback I ensemble och till ensemblesångare - en kvalitativ studie om ensemblelärares arbete med feedback på estetiska programmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Isabelle Juhlin; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; ensemble; estetiska programmet; feedback; musikpedagogik; sång; utbildningsvetenskap assessment; educational science; high school; music education; vocals; music programme; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Under många år av studier inom musik har jag som sångare upplevt att jag sällan får samma konkreta feedback som andra instrumentalister i ensemblesammanhang. Många sångare med liknande erfarenheter verkar ha upplevt samma sak. LÄS MER