Sökning: "ensemble teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden ensemble teaching.

 1. 1. Bortom musiken : Om maktrelationer i gymnasieskolans ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2021]
  Nyckelord :power relations; ensemble teaching; pop rock; pop- and rock ensemble; practice of genre; group formations; subject positions; positioning; discourse theory; maktrelationer; ensembleundervisning; pop och rock; pop- och rockensemble; ensemble; genrepraktik; gruppbildning; subjektspositioner; positionering; diskursteori;

  Sammanfattning : Den här studien ämnade undersöka utommusikaliska dimensioner av gymnasieskolans ensembleundervisning, med fokus på pop- och rockensemble. Ambitionen var att identifiera möjliga roller och identiteter hos elever för att synliggöra eventuella maktrelationer. LÄS MER

 2. 2. Klassensemble i högstadiets musikundervisning - En intervjustudie med fokus på instrumentering och differentierad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Anton Jansson; [2021]
  Nyckelord :musikundervisning; högstadiet; klassensemble; differentierad undervisning; samspel; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; class ensemble; differentiated instruction; educational science; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på högstadiets musikundervisning och undersöker hur lärare undervisar i klassensemble. Med klassensemble så avses den undervisningsform som innebär att en helklass på minst femton elever spelar tillsammans och där det vanligen är så att flera elever spelar samma typ av instrument. Studien har två fokusområden. LÄS MER

 3. 3. Design för lärande i en pop-och rockensemble : En studie i en ensembles val av design med notation respektive inspelning som huvudsaklig resurs.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Benjamin Karlsson; Fredrik Miller; [2020]
  Nyckelord :Gehörsbaserad undervisning; Ensemblespel; Notläsning; Design för lärande; Gehörsspel; Inlärningsprocess; Inlärningsstilar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine methods of learning two different songs with sight-reading and by ear as main resources in a pop- rock ensemble. To investigate this, we constructed a band rehearsal consisting of four college students, studying music. Their assignment was to learn two newly composed songs in the pop and rock genre. LÄS MER

 4. 4. ”Vi fick komma med förslag ganska tidigt, men läraren fick avgöra om det var något vi kunde spela.” : En kvalitativ studie om elevinflytande i ensembleundervisningen ur ett elevperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Jan Ekberg; [2020]
  Nyckelord :Elevinflytande; ensemble; gymnasium; musik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa elevinflytandet ur ett elevperspektiv i ensemblekurserna på ett musikestetiskt gymnasium, samt se vilka effekter det sociala samspelet har på eleverna ur ett sociokulturellt perspektiv. Den data som behövdes för denna studie samlades in genom semistrukturerade intervjuer och analyserades genom ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. MPA i improvisation : En kvalitativ studie om Music Performance Anxiety kopplat till improvisation och improvisationsundervisning inom ensemblespel i jazz och populärmusik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Conrad Boqvist; [2020]
  Nyckelord :improvisation; improvisational pedagogy; jazzensemble; Music Performance Anxiety MPA ; musical hearing; nervousness; performance anxiety; Gehör; improvisation; improvisationspedagogik; jazzensemble; Music Performance Anxiety MPA ; nervositet; prestationsångest;

  Sammanfattning : Ämnet för studien var improvisation och improvisationsundervisning i relation till begreppet Music Performance Anxiety (MPA) samt tänkbara kopplingar däremellan. MPA beskrivs enklast som ångestkänslor i samband med musikutövande. Syftet med studien var att utforska Music Performance Anxiety utifrån en jazzmusikers perspektiv. LÄS MER