Sökning: "ensemble"

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser innehållade ordet ensemble.

 1. 1. Bortom musiken : Om maktrelationer i gymnasieskolans ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2021]
  Nyckelord :power relations; ensemble teaching; pop rock; pop- and rock ensemble; practice of genre; group formations; subject positions; positioning; discourse theory; maktrelationer; ensembleundervisning; pop och rock; pop- och rockensemble; ensemble; genrepraktik; gruppbildning; subjektspositioner; positionering; diskursteori;

  Sammanfattning : Den här studien ämnade undersöka utommusikaliska dimensioner av gymnasieskolans ensembleundervisning, med fokus på pop- och rockensemble. Ambitionen var att identifiera möjliga roller och identiteter hos elever för att synliggöra eventuella maktrelationer. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet i ensembleundervisning : En kvalitativ studie om genusmönster i ensembleundervisning på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Isaak Zhorobaev; [2021]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; genusmönster; ensemble;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur ensemblelärare vid estetiska programmet på gymnasiet uppfattar begreppet genus och integrerar jämställdhet i ensembleundervisningen. Studien har fokuserat på två kön, nämligen tjejer och killar, vilket inte betyder att uppsatsens innehåll förnekar existensen av flera kön. LÄS MER

 3. 3. Trumsetets funktioner och roller : Ensemblemusikers upplevelser av två deltagande trumslagare i en ensemble

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Daniel Persson Caesar; [2021]
  Nyckelord :Trummor; roller; ensemble; musikalisk funktion;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete har jag undersökt ensemblespel med två deltagande trumslagare, där fokuset låg på ensemblemusikernas uppfattning av en sådan situation. Det var även av intresse att se om trumslagarens funktion i ensemblen ändrades och undersöka möjliga strategier för att förbereda ensemblespel med två trumslagare. LÄS MER

 4. 4. Klassensemble i högstadiets musikundervisning - En intervjustudie med fokus på instrumentering och differentierad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Anton Jansson; [2021]
  Nyckelord :musikundervisning; högstadiet; klassensemble; differentierad undervisning; samspel; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; class ensemble; differentiated instruction; educational science; music education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på högstadiets musikundervisning och undersöker hur lärare undervisar i klassensemble. Med klassensemble så avses den undervisningsform som innebär att en helklass på minst femton elever spelar tillsammans och där det vanligen är så att flera elever spelar samma typ av instrument. Studien har två fokusområden. LÄS MER

 5. 5. Can ambient temperature patterns predict fireweed phenology?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Jennifer Chaimungkhun Johansson; [2021]
  Nyckelord :fireweed; Chamaenerion angustifolium; growing degree-days; camera trap; phenology;

  Sammanfattning : The Earth’s climate has been changing with greater intensity and frequency in recent years. These changes, especially the warmer climate, have advanced plant phenology, thus increasing the risk of interspecific temporal mismatches, for example pollinators and pollinated flower species. LÄS MER