Sökning: "ensembleprognoser"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ensembleprognoser.

 1. 1. Attempts at using Bayesian neural networksfor uncertainty assessments of temperature forecasts

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Joel Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :Meteorology; Artificial neural networks; Bayesian neural networks; Forecast uncertainty; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis describes attempts at estimating the uncertainty of the 2-metre temperature forecast error from a probabilistic point of view, utilizing Bayesian neural networks. Bayesian neural networks are a type of machine-learning algorithms used to find patterns in data and make probabilistic predictions. LÄS MER

 2. 2. Analysis and comparison of weather models for solar irradiance forecasts in Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Linus Falk; [2018]
  Nyckelord :meteorology; weather models; ensemble forecasts; solar irradiance; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Solar radiation is affected in a variety of different ways through the atmosphere and on its way down to the Earth’s surface. Clouds are the main factor in this attenuation of solar radiation, but aerosols, ozone and other different gases have a significant impact too. Understanding these processes is fundamental to solar forecasting. LÄS MER

 3. 3. Starttillståndets inverkan på hydrologisk prognososäkerhet i HYPE-modellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Elinor Andersson; [2016]
  Nyckelord :hydrological modelling; initial states; ensemble forecasts; forecast uncertainty; HYPE model; hydrologisk modellering; starttillstånd; ensembleprognoser; prognososäkerhet; HYPE-modellen;

  Sammanfattning : SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst använder sig av meteorologiska ensembleprognoser som indata i hydrologiska modeller. De hydrologiskaensembleprognoserna tar därmed hänsyn till framtida osäkerhet i temperatur och nederbördoch används som underlag vid utfärdandet av risker och varningar för höga flöden. LÄS MER

 4. 4. Ensemble Forecasting: A data analysis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Henrik Månsson; [2016]
  Nyckelord :ensemble forecast; precipitation; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis covers the use of ensemble forecasts, how they work and their benefits. It will also give a brief history of weather forecasting followed by an evaluation, where ensemble mean precipitation data from the ECMWF is compared to observation data for 21 different observation stations spread across Sweden. LÄS MER