Sökning: "enskild aktie"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden enskild aktie.

 1. 1. Price Impact Correlation Between Buy-/Sell-Pressure in the Stock Market and Subsequent Price Changes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Eric Saidac; Fredrik Lidefelt; [2017]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis, the correlation between aggregated buy-/sell-pressure and price change is analyzed, something often referred to as price impact. The purpose is not only to find a model that can explain how prices change given a certain traded volume, but also to see how much of the variance in price changes results from the actual buy- or sell-pressure. LÄS MER

 2. 2. Det statistiska sambandet mellan volym och prisförändring på den svenska aktiemarknaden – En studie på Stockholmsbörsen under perioden 2000- 2015

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Johan Olsson; David Svensson; [2015]
  Nyckelord :Volym; Absolut prisförändring; Prisförändring; Kausalitet; OMXS30;

  Sammanfattning : Bakgrund: Relationen mellan prisförändring och volym är ett undersökt fenomen historiskt,med hypotesen att volym driver pris. Med volym menas omsättningen för en enskild aktie ellerindex i förhållande till dess marknadsvärde. LÄS MER

 3. 3. Teorin och verkligheten : En studie över olika värderingsmodellers tillförlitlighet under olika konjunkturella lägen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Marc Anderson; Jan Zeffer; [2008]
  Nyckelord :Aktievärdering; värderingsmodeller;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har betydelsen av aktiemarknaden i det närmsta fått en helt ny innebörd, speciellt i Sverige där ofantligt många privatpersoner är aktiesparare, antingen indirekt bland annat genom pensionssparande i fonder som placerar enorma summor pengar eller direkt genom personliga investeringar i specifika delägarrätter. Analytikerns roll är inte längre enbart ett privatekonomiskt intresse, utan har nu övergått till att bli en mer samhällsekonomisk angelägenhet. LÄS MER

 4. 4. Optionsstrategier grundade på teknisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jonce Andreevski; [2005]
  Nyckelord :avkastning; teknisk analys; optionsstrategier; ericsson B; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall det är möjligt att genom kortsiktig agerande generera avkastning i handel med optioner. Principen är att använda teknisk analys för att avgöra ifall börskursen för enskild aktie, i detta fall Ericsson B, kommer att stiga eller sjunka. LÄS MER