Sökning: "enskild anläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden enskild anläggning.

 1. 1. Ansvarsfördelning vid förvaltning av 3D-utrymmen : En studie om underbyggnad av allmän plats

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Fatima Abdul Al; [2019]
  Nyckelord :3D-fastighet; 3D-utrymme; 3D-fastighetsutrymme; underbyggnad; allmän plats; enskild anläggning; förvaltning;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2004 infördes regler om tredimensionell fastighetsbildning. I takt med att städerna växer krävs yteffektiva lösningar för att utveckla staden samtidigt som dess kvaliteter bibehålls. LÄS MER

 2. 2. Teknoekonomisk analys för enskild slamförbränningsanläggning i Kiruna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Vajstedt; [2018]
  Nyckelord :avloppsslam; förbränning; hållbar energiteknik;

  Sammanfattning : Avdelningen vatten och renhållning på Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB) har idag avsättningsproblem på restprodukter som förekommer på kommunala avloppsreningsverket i Kiruna. Rensavfallet från första reningstaget blandas idag in tillsammans med flis och avfall i avfallspannan på Kiruna kraftvärmeverk. LÄS MER

 3. 3. Reningsmetoder för dagvatten innehållande mikroplaster från konstgräsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Vera Fjordefalk; [2018]
  Nyckelord :konstgräsplaner; fyllnadsmaterial; granulat; granulatfälla; granulatfilter;

  Sammanfattning : Det finns ungefär 1255 utomhusplaner gjorda av konstgräs i Sverige och den årliga ökningen uppskattas till 100 planer. Konstgräsplaner ger många fördelar för sportutövning och anläggningen av dessa har därför ökat kraftigt sedan sekelskiftet. Framförallt möjliggör konstgräsplaner en längre spelsäsong och fler speltimmar. LÄS MER

 4. 4. Flytgödsel till vall : tolkning av flytgödselanalys och anpassning till vallens näringsbehov

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Linnéa Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :vallodling; växtnäringsbehov; flytgödsel; stallgödselanalyser; stallgödsel; växtnäringsinnehåll;

  Sammanfattning : En bra vallodling är en grundförutsättning för att lyckas bedriva ett lönsamt mjölk- och eller nötköttsföretag. Sveriges klimat och tillgångar på vatten är väldigt gynnsamma för vallen. Som enskild lantbrukare så gäller det att kunna se stallgödseln som ett viktigt hjälpmedel för en bärkraftig vallodling. LÄS MER

 5. 5. Energikartläggning av ”Kontoret” vid Dåvamyrans kraftvärmeverk : En energikartläggning utförd med IDA ICE för en modern kontorsbyggnad hos Umeå Energi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jakob Andersson; [2016]
  Nyckelord :Energy audit; energy efficiency; IDA ICE; analysis; energy use; energy balance; Umeå Energy; Umeå; Sweden; Energikartläggning; energieffektivisering; IDA ICE; analys; energianvändning; energibalans; Umeå Energi; Umeå; Sverige;

  Sammanfattning : The law on energy audits for large companies was adopted by the Swedish Parliament in 2014 and implies that companies that answer to the law are to present a representative picture of their energy consumption. In addition, suggestions for cost-effective measures are to be made, that will lead to reduced energy consumption and more efficient use of energy. LÄS MER