Sökning: "enskild firma"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden enskild firma.

 1. 1. Pension : maximera uttagen till pensionssparandet i lantbruksföretag

  M1-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Jakob Henningsson; [2019]
  Nyckelord :Pension; Räntefördelning; ökad lön; utdelning; pensionsspara; bolagsform; enskild firma; aktiebolag;

  Sammanfattning : Många lantbrukare och egenföretagare pensionssparar väldigt lite. När man är ung tänker man ofta att det är långt till pensioneringen och skjuter upp pensionssparandet. De flesta med eget företag har ingen tjänstepension och behöver kompensera för detta bortfall. LÄS MER

 2. 2. Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Erik Bertilsson; Albin Skure; [2019]
  Nyckelord :aktiebolag; enskild firma; företagsform; ägarskifte; generationsskifte; mjuka värden; risk; lönsamhet; lantbruksföretag; företagsledning; skatt;

  Sammanfattning : Rationaliseringen av svenskt jordbruk leder till större enheter och högre omsättning, vilket gör valet av företagsform allt viktigare för lantbruksföretagare. Aktiebolag för driften ökar i popularitet hos lantbruksföretagare. LÄS MER

 3. 3. Aktiebolag eller enskild firma : en analys av lönsamheten i olika organisationsformer för ett jordbruksföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus K. Malmenstedt; [2019]
  Nyckelord :jordförvärvslagen; aktiebolag; enskild firma; investeringsteori; organisationsform; jordbruksföretag;

  Sammanfattning : The purpose with this paper is to investigate the financial consequences of a potential change in the Swedish Land Acquisition Act. The paper will compare corporations with sole proprietors to find out the most profitable business form for an agricultural business. LÄS MER

 4. 4. Policy impact for nonindustrial private forest landowners : the case of deregulating private forest accounts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ebba Lindahl; Peter Olsson; [2016]
  Nyckelord :forest account; forest taxation; forest policy; policy effects;

  Sammanfattning : An ongoing investigation initiated by the government of Sweden is examining the tax structure for private entities and persons who are owners or partners in trading companies. It investigates whether current tax structure is too complex, and if there is a need to simplify the current tax structure. LÄS MER

 5. 5. Does a new tax system have an economic impact on a forest investment?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Wilhelm Aschan; [2015]
  Nyckelord :taxation; net present value; deposition; forest;

  Sammanfattning : The Swedish forest owners own more than half of the productive forest land in Sweden. Interest in investing in forestry has increased in recent years which are reflected in price developments in forest land over the last 10 years. Businesses engaged in forestry are often operated as a private firm. LÄS MER