Sökning: "enskild undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade orden enskild undervisning.

 1. 1. Basen i kontrabasundervisningen : Hur talar kontrabaslärare i jazz- och improvisationsutbildningar om undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Martin Höper; [2023]
  Nyckelord :enskild undervisning; musikundervisning; jazz; kontrabas; musikdidaktik; improvisation;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att undersöka hur kontrabaslärare inom jazz- och improvisationsutbildningar talar om enskild undervisning på kontrabas, hur den traditionella metodiken för att lära sig att spela kontrabas inom den klassiska västerländska konstmusiken används i deras undervisning och vilka faktorer som påverkar deras val av undervisningsinnehåll. För att urskilja diskurser och faktorer i dessa olika lärares utsagor har enskilda kvalitativa intervjuer med fyra framstående lärare i jazzkontrabas på högskolor, folkhögskola och gymnasium genomförts och analyserats med hjälp av diskursteori. LÄS MER

 2. 2. Teknik, engelska och hållbar utveckling : En kvalitativ studie hur hållbar utveckling framträder i ämnena teknik och engelska i läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Magnus Disebäck; Almina Alkhaldi; [2022]
  Nyckelord :Sustainable development; Curriculum analysis; Technics; English; Hållbar utveckling; Läroplansanalys; Teknik; Engelska; Agenda 2030; Undervisning;

  Sammanfattning : Currently the Education for sustainable development practices obtain a critical spot in Swedish education, owing to its prominent position in international educational policy. This qualitative analysis, based on the Pragmatism Theory, aims in the first place to investigate in what way Agenda 2030 relate to the Swedish curriculum, and how it has changed between Lgr 11 and Lgr 22. LÄS MER

 3. 3. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet : En kvalitativ studie om förstelärares villkor för professionell utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Philip Wilson; [2022]
  Nyckelord :Research; music; collegial cooperation; lead teacher; planning; hermeneutic; interview.; Forskning; förstelärare; musik; kollegialt samarbete; planering; hermeneutik; intervju.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att synliggöra förstelärare inom musiks upplevelser av deras förutsättningar för professionella praktiker och deras uppfattning om professionell utveckling. Genom en kvalitativ intervjustudie utfrågas tre individer. Studien använder ett hermeneutiskt perspektiv som utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Skilda rum, ej tid : Studentfokuserad undersökning av synkron fjärrundervisning i folksång vid högre musikutbildning.

  L3-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Maria Misgeld; [2022]
  Nyckelord :zoom fatigue; blended learning; fjärrundervisning; folksång; Aloha; latens; gehörsundervisning;

  Sammanfattning : Jag har beskrivit och diskuterat de möjligheter och utmaningar som fjärrundervisning har inneburit för mig och mina sångstudenter under Coronapandemin. Mitt syfte var att fånga studenternas uppfattningar om huruvida traditionellt platsbunden, gehörstraderad sångundervisning var utbytbar mot nätbaserad synkron undervisning. LÄS MER

 5. 5. Historiemedvetande i årskurs 4–6 : En studie i hur lärare främjar historiemedvetande genom användning av artefakter, museum och historiska platser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alice Borglin; Julia Svensson; [2022]
  Nyckelord :artefakter; historiemedvetande; historisk empati; historiska platser; kritisk tänkande; museum;

  Sammanfattning : För att lärare ska kunna hjälpa eleverna att utveckla sitt historiemedvetande krävs det pedagogiska strategier. Vi vill därför undersöka vilka strategier lärare använder sig av i sin undervisning. LÄS MER