Sökning: "enskilt huvudmannaskap"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden enskilt huvudmannaskap.

 1. 1. Överför mark - annars inget bygglov? Bedömning av en fastighets planöverensstämmelse vid enskilt huvudmannaskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Elina Andersson; Johanna Lundblad; [2018]
  Nyckelord :allmän plats; bygglov; detaljplan; enskilt huvudmannaskap; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There have been several occurrences where the Building committee has not granted a building permit due to the fact that a real property unit contains partly development district and partly public space. Such a real property unit has been regarded as not corresponding with the detailed development plan. LÄS MER

 2. 2. Från plan till verklighet : En helhetsbild av genomförandeprocessen för allmän plats, med enskilt huvudmannaskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Therese Johansson; Sara Borneskär; [2017]
  Nyckelord :Cityplan; public accessible places; planning description; implementation description; agreement; cadastral authority document; implementation process; Enskilt huvudmannaskap; detaljplan; allmän plats; gemensamhetsanläggning; avtal; genomförandeprocessen;

  Sammanfattning : The study comprises four case studies, in the form of detailed plans from the three municipalities in Västra Götaland. The detailed individual has principal responsibility in a public place, and each case study includes a survey and analysis of the implementation process of a public place. LÄS MER

 3. 3. Exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap - En kartläggning av exploateringsavtalens innehåll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Hanna Rickdorff; Erika Svensson; [2016]
  Nyckelord :Enskilt huvudmannaskap; Land development agreement; Exploatörsbestämmelser; Exploateringsavtal; Private mandatorship; Public spaces; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In areas with private mandatorship for public spaces a joint facility is formed for the operation and maintenance of the facility. The main rule is that the municipality is the mandator of public spaces. If special exceptions occour, the mandatorship can be transferred to the private land-owners. LÄS MER

 4. 4. Enskilt huvudmannaskap för allmän plats : En studie av kommunernas redovisning av särskilda skäl

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Anna Franzon; Lindqvist Kristina; [2015]
  Nyckelord :Local plan; private responsibility for public areas; special reasons; public areas; joint facility; Detaljplan; enskilt huvudmannaskap; särskilda skäl; allmän plats; gemensamhetsanläggning;

  Sammanfattning : Sedan plan- och bygglagen infördes år 1987 har det varit möjligt att göra avsteg från huvudregeln om kommunalt huvudmannaskap i detaljplaner och istället använda enskilt huvudmannaskap. Ett enskilt huvudmannaskap kräver att särskilda skäl föreligger och bör därför motiveras väl i planbeskrivningen eftersom fastighetsägarna får överta ansvaret för anläggning, drift och underhåll av de allmänna platserna. LÄS MER

 5. 5. Särskilda skäl vid enskilt huvudmannaskap för allmän plats i detaljplan

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Silver; [2015]
  Nyckelord :Huvudmannaskap; enskilt huvudmannaskap; särskilda skäl; allmän plats; plan- och bygglag; detaljplan; kommunalt huvudmannaskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER