Sökning: "enskilt och delat ledarskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden enskilt och delat ledarskap.

 1. 1. Evidensbaserat ledarskap : Enskildas och delande chefers väg till hållbarhet?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Christian Bartholomäus; Atif Sepic; [2018]
  Nyckelord :värdebaserat ledarskap; evidensbaserat ledarskap; hållbart ledarskap; hållbarhet; samledarskap; enskilt och delat ledarskap; delat beslutsfattande;

  Sammanfattning : Dagens hälso- och sjukvård är präglad av föränderlighet. Kunskap om undersökningar och behandlingsmetoder hinner snabbt åldras och det utvecklas ständigt nya metoder och teorier för att effektivisera, förbättra, förkorta och underlätta för framför allt patienter men också för omvårdnadspersonal. LÄS MER

 2. 2. ATT VARA TVÅ I ETT LEDARSKAP - En studie om delat ledarskap inom sjukvården ur medarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Lisa Johansson; Carolina Larsson; [2016-01-05]
  Nyckelord :Ledarskap; Delat ledarskap; Enskilt ledarskap; Medarbetare;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att undersöka ett delat ledarskap utifrån medarbetares perspektiv. För att möjliggöra detta utfördes en fallstudie på en akutmottagning som använder sig av ett delat ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Delat ledarskap Ett möjligt alternativ till enskilt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

  Författare :Sara Lidström; Sanna Isemo; [2010-10-08]
  Nyckelord :isärkoppling; förtroendets logik; Delat ledarskap; legitimitet; institution;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste årtiondena har många organisationsstudier uppmärksammat attarbetslivets villkor har förändrats. Kunskapsintensiva verksamheter innefattar ökad flexibilitetoch individualisering, vilket ger upphov till ett friare arbete med gränslösa arbetssituationer. LÄS MER