Sökning: "enskilt område"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden enskilt område.

 1. 1. Ranking av ekosystemtjänster kopplade till urbana träd : En avgränsad metodstudie i Skövde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Sara Bjerenius; [2019]
  Nyckelord :Urbana träd; Ekosystemtjänster; Ranking; Stadsträd; Biovetenskap;

  Sammanfattning : Människan är beroende av de ekosystemtjänster som naturen bidrar med, i staden är människan inte alltid medveten om dessa ekosystemtjänster och kan lätt förbise dessa. Träden i städerna förser stadsborna med fler ekosystemtjänster än de är medvetna om. LÄS MER

 2. 2. Guide för utformning av busshållplatser

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jacob Norberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Större delen av världens befolkning har någon gång sett eller kommit i kontakt med en busshållplats. En busshållplats är där bussen svänger in för att plocka upp eller släppa av passagerare. Dessa hållplatser finns i flera olika former med olika attribut. Denna rapport riktar sig mot utformningen och projekteringen av busshållplatser. LÄS MER

 3. 3. Blockkedjeteknikens förutsättningar i stålindustrin

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Jessica Landström; [2019]
  Nyckelord :Blockchain technology; steel industry; production; logistics; Blockkedjeteknik; stålindustri; produktion; logistik;

  Sammanfattning : Blockkedjeteknik är en trendig och omdiskuterad teknik som både hyllas och sägs kunna komma att revolutionera samhället. Samtidigt avvisas tekniken som en överskattad hajp av dess kritiker. LÄS MER

 4. 4. Tång på framtidens tallrik. Rättsliga förutsättningar för en ekologiskt hållbar tångskörd.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annie Kolvik; [2018-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På senare år har en trend att konsumera tång som livsmedel uppstått i Sverige. Ett intresse för att skörda tång finns både från privatpersoners och näringslivets håll. Tången är näringsrik och på flera sätt ett fördelaktigt livsmedel ur klimathänseende. LÄS MER

 5. 5. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER