Sökning: "enspråkiga"

Visar resultat 11 - 15 av 85 uppsatser innehållade ordet enspråkiga.

 1. 11. Sound symbolism in Swedish child-directed speech : A longitudinal study of lexical iconicity

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Johanna Schelhaas; [2018]
  Nyckelord :Sound symbolism; iconicity; child-directed speech; productive vocabulary; Ljudsymbolik; ikonicitet; barnriktat tal; produktivt ordförråd;

  Sammanfattning : In this thesis, the usage of iconic expressions, or sound symbolic expressions, is investigated in Swedish child-directed speech during the first two years of life. Furthermore, it is explored whether there is an effect of the usage of sound symbolism on productive vocabulary at 2;0 years. LÄS MER

 2. 12. Word embeddings for monolingual and cross-language domain-specific information retrieval

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Chaya Wigder; [2018]
  Nyckelord :information retrieval; domain-specific information retrieval; cross-language information retrieval; word embeddings; bilingual embeddings; informationssökning; domänspecifik informationssökning; tvärspråklig informationssökning; ordinbäddningar; tvåspråkiga inbäddningar;

  Sammanfattning : Various studies have shown the usefulness of word embedding models for a wide variety of natural language processing tasks. This thesis examines how word embeddings can be incorporated into domain-specific search engines for both monolingual and cross-language search. LÄS MER

 3. 13. Lika men ändå olika. : En studie av pedagogers inställning till barns språkutveckling i Sverige och Finland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maj Ekroos; Sara Mahmood; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; samspel; flerspråkighet; språkutveckling; identitet; enkät.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera likheterna och skillnaderna när det gäller pedagogernas inställning till svenska språkets utveckling hos barn som inte har svenska som sitt modersmål. I studien har vi gjort en jämförelse mellan språkbadsförskolegrupper i Finland och flerspråkiga förskolebarngrupper i Sverige. LÄS MER

 4. 14. Högläsning i förskolan - En studie om förskollärares syn på högläsning i flerspråkiga miljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hiba Saed; Asmaa Elabdallah; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; högläsning; språkutveckling; modersmål;

  Sammanfattning : I examensarbetet redovisas hur pedagoger på två olika förskolor ser på och arbetar med högläsning i förskolan. Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger högläser för barnen i flerspråkiga förskolor. LÄS MER

 5. 15. Förmågan att böja verb och nonsensverb i preteritum samt förmågan till nonordsrepetition hos en-och flerspråkiga skolelever med olika socioekonomisk bakgrund

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Josefine Hellström; Susanna Markgren; Oliver Meier; [2017]
  Nyckelord :Verbmorfologi; flerspråkighet; nonordsrepetition; SES; skolelever; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur skolbarn med typisk språkutveckling presterade på att producera preteritumformer av verb och nonverb, samt på nonordsrepetition. Vidare undersöktes om dessa förmågor skilde sig mellan en- och flerspråkiga populationer och mellan populationer med olika socioekonomisk status (SES). LÄS MER