Sökning: "enspråkiga"

Visar resultat 21 - 25 av 88 uppsatser innehållade ordet enspråkiga.

 1. 21. ”Svenskan kommer” Pedagogers förhållningssätt till språkutveckling och flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Karlsson; Emmeli Malmgren; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskola; Modersmål; Samling; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Flerspråkighet är en utmaning som förskolan ställs inför i dagens samhälle och därför ställs det krav på pedagogerna att stötta barnen i deras språkutveckling. Eftersom det ständigt sker invandring av människor från många olika länder till Sverige blir därför flerspråkighet vanligare och många barn är i behov av stöd i alla sina språk. LÄS MER

 2. 22. EL EMPLEO DEL CAMBIO DE CÓDIGO EN LA AUTOBIOGRAFÍA CHICANA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Linn Eriksson; [2016-02-19]
  Nyckelord :Bilingüismo; cambio de código; comprensión de lectura; interculturalidad; literatura chicana;

  Sammanfattning : Kodväxling, att använda två språk i samma diskurs, är ett effektivt verktyg för tvåspråkiga författare som vill inkludera båda sina språk i en självbiografi, men detta språkbruk kan också försvåra läsarnasförståelse av texten. Därför vill jag med denna studie bidra till kunskapen om hur nämnda författargrupp gör kommunikationen genom skriven kodväxling begriplig. LÄS MER

 3. 23. Räkna med sammanhanget : En studie om kontextens betydelse för flerspråkiga elevers möte med textuppgifter i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Lisa Bergholm; [2016]
  Nyckelord :Etnomatematik; flerspråkighet; informell och formell matematik; kulturella erfarenheter; matematik; textuppgifters kontext.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få ökad kunskap om hur flerspråkiga elever påverkas av textuppgifter med en kontext anknuten till svensk kultur och tradition. Forskning poängterar att det finns en risk att flerspråkiga elever på grund av kulturella erfarenheter, tappar intresse och motivation för att lösa vissa matematiska textuppgifter. LÄS MER

 4. 24. Resultat på Reynell IV samt SECDI utifrån en-/flerspråkighet och socioekonomisk status

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Isabella Gustafsson; Helena Mortimer; [2016]
  Nyckelord :Reynell; normering; flerspråkighet; socioekonomisk status; SECDI; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka om resultaten på den svenska versionen av New Reynell Developmental Language Scales (Reynell IV), samt på Swedish Early Communicative Developmental Inventory III (SECDI), skiljer sig beroende på en-/flerspråkighet och socioekonomisk status (SES). Metod. LÄS MER

 5. 25. Thinking and seeing for speaking : The viewpoint preference in Swedish/Japanese monolinguals and bilinguals

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Masako Hayakawa Thor; [2016]
  Nyckelord :Thinking for speaking; viewpoint preference; Linguistic relativity; Japanese; Swedish; bilinguals; monolinguals; subjective objective construal; cognition; verbal non-verbal task; perspektivpreferens; språkrelativitet; japanska; svenska; tvåspråkig; enspråkig; subjektiv objektiv tolkning; kognition; verbal icke-verbal uppgift;

  Sammanfattning : “Linguistic relativity” has been studied for a long time. Many empirical studies have been conducted on cross-linguistic differences to find support for the influence of language on thought. LÄS MER