Sökning: "enspråkiga"

Visar resultat 6 - 10 av 85 uppsatser innehållade ordet enspråkiga.

 1. 6. Språkutvecklande undervisning för andraspråkselever i den ordinarie klassen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ferda Spahiu; Merima Gasi; [2019]
  Nyckelord :andraspråkselever; interkulturellt perspektiv; kooperativt lärande; sociokulturellt perspektiv; språkpolicy; språkutvecklande undervisning; transspråkande;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att sammanställa relevant forskning kring språkutvecklande undervisning för andraspråkselever. Metoden vi använt oss av för att besvara detta är genom systematiska och manuella sökningar som bidragit till det slutgiltiga urvalet av tio vetenskapliga artiklar, en rapport, en granskning av Skolinspektionen och två artikel från Skolverket. LÄS MER

 2. 7. En studie av tillförlitligheten hos CELF-4 som språkbedömningsmaterial i åldrarna 13:0 - 15:3 år

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Gustafsson; Eli Hedman; [2018-12-12]
  Nyckelord :CELF-4; CELF-4; socioekonomisk status; socioeconomic status; flerspråkighet; bilingualism; språklig bedömning; language assessment; högstadieelever; adolescence;

  Sammanfattning : The current study aimed to evaluate whether CELF-4 is a tool suitable to assess language functions in adolescents between 13:0 and 15:3 years of age. 27 participants took part in the study. The Swedish version of CELF-4 including the Pragmatic Profile was used in the study. LÄS MER

 3. 8. Påverkas flerspråkiga elevers resultat i matematik av språket?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Allerth; [2018-08-07]
  Nyckelord :matematik; andraspråk; flerspråkiga elever; problemlösning; nakna uppgifter; textuppgifter;

  Sammanfattning : En ökad invandring i samhället leder till att de flerspråkiga eleverna skolan blir allt fler. I takt med det här visar internationella mätningar att svenska elevers resultat sjunker i alla ämnen, inklusive matematik, ett ämne som ofta anses universellt och liknande världen över. LÄS MER

 4. 9. Flerspråkiga elever med språklig sårbarhet och grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Teresa Laurisch; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Grammatik; Intervention; Processbarhetsteori; Språkstörning;

  Sammanfattning : Laurisch, Teresa (2018). Flerspråkiga elever som uppvisar grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt? Speciallärarprogrammet med inriktning grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 10. Genrepedagogik och litteracitet : en litteraturöversikt för flerspråkiga elevers väg in i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikaela Badelt; Charlotte Cinthio; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; Flerspråkiga elever; Genrepedagogik; Litteracitet Tillgängligt klassrum;

  Sammanfattning : Flerspråkiga elever har en längre startsträcka än enspråkiga elever, då de tar in kunskapsrelaterad information via sitt andraspråk. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskning säger om hur lärare kan få flerspråkiga elever i grundskolan att känna sig delaktiga och få utveckla sin begreppsförmåga i svenska genom undervisningsmetoder. LÄS MER