Sökning: "enstegstätad"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet enstegstätad.

 1. 1. Ansvarsfördelning vid fastighetsförvärv – Riskkonstruktioners betydelse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hava Shahgiriiva; Artemiz Eskafi; [2019]
  Nyckelord :Real esate; Risk construction; Fastigheter; Riskkonstruktion;

  Sammanfattning : Idag förekommer det ett antal byggnadskonstruktioner som benämns som riskkonstruktioner. Dessa är specifika byggnadstekniker som kan orsaka fel i byggnad i form av fukt-, lukt-, och mögelproblem. Enstegstätad fasad, platta på mark och krypgrund är exempel på riskkonstruktioner. LÄS MER

 2. 2. Felbedömning vid enstegstätade fasader : befogade förväntningar inom ramen för enstegstätad fasadkonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikael Berg; [2017]
  Nyckelord :Fastighetsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Oj, nu gick det snett – vem betalar? - Entreprenörers ansvar för utvecklingsfel enligt konsumenttjänstlagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Petersén; [2016]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; avtalsrätt; entreprenad; entreprenadrätt; Myresjöhus; Myresjöhusfallet; Myresjöhusdomen; NJA 2015 s. 110; konsumententreprenad; konsumenttjänst; konsumenträtt; KtjL; ABS 95; utvecklingsfel; enstegstätade fasader; fel.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 1990-talet och fram till 2007 var det vanligt förekommande att byggnader uppfördes med en så kallad enstegstätad fasadkonstruktion. Det byggdes omkring 15 000 – 30 000 bostadshus med denna konstruktion, vilka omfattar 110 000 – 160 000 bostäder. LÄS MER

 4. 4. Fuktproblem i putsade fasader : Enstegstätade ytterväggar utsatta för slagregn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Tell; Oskar Jansson; [2016]
  Nyckelord :exterior insulation finishing system; damp; pelting rain; plaster; outer wall; cellular plastic; mineral wool; enstegstätad; oventilerad; fukt; slagregn; puts; fasad; cellplast; mineralull;

  Sammanfattning : One purpose of this work was to examine if a modification of the exterior insulation finishing system can lower the number of outer walls damaged by damp. The modification is the cut of the cellular plastic which is 45 degrees instead of a horizontal cut. LÄS MER

 5. 5. Fuktrelaterade risker vid lågenergikonstruktion i lättbetong : En studie av ett nyproducerat passivhus

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sebastian Jansson; Erik Niklasson; [2014]
  Nyckelord :passive house; WUFI; aerated concrete; construction moisture; moisture transport; energy consumption; EIFS; moisture; facade; moisture ratio; built-in moisture ratio; energy saving house; mould; risk of mould; microbial growth; passivhus; WUFI; lättbetong; byggfukt; fukttransport; enstegstätad; energiförbrukning;

  Sammanfattning : Trenden i byggbranschen är att efterfrågan på täta, energisnåla byggnader ökar. Passivhus och andra lågenergikonstruktioner blir vanligare och vanligare. Riskerna med att bygga in organiskt material som trä i dessa konstruktioner har fått branschen att börja titta på alternativa material. LÄS MER