Sökning: "entertainment journalism"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden entertainment journalism.

 1. 1. ”Were you able to wear undergarments?” - En kvalitativ studie av intervjuer med kvinnliga och manliga skådespelare inom Marvel Cinematic Universe

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Ottosson; Thea Eklöf; Matilda Westermark; [2022-02-24]
  Nyckelord :Kön; kulturjournalistik; intervju; konversationsanalys; ojämlikhet; Marvel Cinematic Universe; populärkultur; videointervju; Gender; entertainment journalism; interview; conversation analysis; inequality; actors; Marvel Cinematic Universe; pop culture; video interview;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to explore whether female and male actors get treated differently by entertainment journalists during press junket interviews and to see when and how gender is defined and created during an interview. To do this, we looked at different indicators such as eyeline, body language, subject of the questions, the length and substance of answers, the number of questions directed at each person, interruptions and turn taking. LÄS MER

 2. 2. “True crime, wine, bed by nine” : En kvalitativ intervjustudie om varför just kvinnor fängslas av podcasts om verkliga brott

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Ilina Alexandra; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Among the countless genres of entertainment, true crime has been rising in popularity over the last decade. In this study, I examine why women listen to true crime podcasts (a new emerging form of audio journalism). Using an audience reception model and a qualitative perspective, I investigate how they create meaning from the content. LÄS MER

 3. 3. Grävhörnor, Vita Fläckar och Tomma Sidor : En kvalitativ studie över journalistiska roller i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Hannah Bill; Maja Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Journalism; local journalism; journalistic roles; case study; phenomenology;

  Sammanfattning : This thesis examines how local journalists in Uppsala would like to work with news reporting, based on their journalistic roles. To answer this main research question, the paper follows three more particular sub-questions: How do local journalists in Uppsala view their current journalistic role? What journalistic role would the journalists like to fulfill?  What do the journalists think about the future of local journalism? The chosen method of this exploration is qualitative interviews, with six journalists working at two different editorial offices in Uppsala. LÄS MER

 4. 4. How thoroughly is press freedom protected in Albania, and is self-censorship prevalent? : A qualitative study analyzing the media climate in Albania through interviews with eight journalists.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Melvin Londen; [2022]
  Nyckelord :Press freedom; Media law; Freedom of expression; Theories of the press.;

  Sammanfattning : In recent years, the way Albanians consume news has changed radically. They have abandoned traditional media, and instead, a large majority now rely on television, social media, and online media as their primary source of information. The journalists I have interviewed say that the change has led to a deterioration in journalistic quality. LÄS MER

 5. 5. Bildligt talat – En studie om hur tidningar kan använda strategier inom videojournalistik för att tillfredsställa användarnas behov

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Lovisa Björkman; Mathea Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Tidningar; Digitalisering; Videojournalistik; Tillfredsställelse; Användarbehov; Strategi; Användarteorin; Kommunikationsprocessen; MAIN-modellen; COMMAP-modellen;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för vilka strategier inom videojournalistik som dagstidningar kan använda för att tillfredsställa användarnas behov och förväntningar. Studien genomfördes genom att använda aktuell forskning, kvalitativ datainsamling och innehållsanalys. LÄS MER