Sökning: "entity framework"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden entity framework.

 1. 1. typ "Minnen". Arkeologiska relationer utifrån en platsens biografi & berättelser om en megalit i sydvästra Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Ida Blaesild; [2017]
  Nyckelord :Archaeology of relations; Life-histories; Biographies; Hög; Kävlinge; Megaliths; Neolithic; Artistic research; Actor-network-theory; Past-in-the-past; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This text aims at describing an archaeology of relations. Methodologically many approaches are being tested, through a multiple-angled discourse analysis. Relational archaeology studies the interactive middlegrounds in between two actors, or between smaller components that exist within one single actor. LÄS MER

 2. 2. A Framework To Implement OpenID Connect Protocol For Federated Identity Management In Enterprises

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Akshay Rasiwasia; [2017]
  Nyckelord :FIM; SSO; OpenID Connect; OIDC; Single Sign On; Federated Identity Management;

  Sammanfattning : Federated Identity Management (FIM) and Single-Sign-On (SSO) concepts improve both productivity andsecurity for organizations by assigning the responsibility of user data management and authentication toone single central entity called identity provider, and consequently, the users have to maintain only oneset of credential to access resources at multiple service provider. The implementation of any FIM and SSOprotocol is complex due to the involvement of multiple organizations, sensitive user data, and myriadsecurity issues. LÄS MER

 3. 3. Styrelseledamöters medansvar - Särskilt om exculpering samt ansvaret för inträdande och utträdande styrelseledamöter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Wiborg; [2017]
  Nyckelord :Associationsrätt; aktiebolag; medansvar; personligt ansvar; styrelseledamot; kritisk kapitalbrist; tvångslikvidation; tillträdande; avgående; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idén om aktiebolaget bygger på att bolaget utgör en fristående juridisk person, som de fysiska personerna bakom bolaget endast i begränsad omfattning kan bli ansvariga för. Enligt handlingsmönstret som lagstiftaren ställt upp vid kritisk kapitalbrist kan dock styrelseledamöter och andra fysiska personer bli personligt ansvariga för bolagets förpliktelser under vissa förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Verification of Risk Algorithm Implementations in a Clearing System Using a Random Testing Framework

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Mikael Vahlberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Clearing is keeping track of transactions until they are settled. Standardized derivatives such as options and futures can be cleared through a clearinghouse if you are a clearing member. The clearinghouse step in as an intermediary between trades and manages all occurring counterparty risk. LÄS MER

 5. 5. Sport Sponsorship : Managing the relationship between a sponsor and a sponsee

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Veronica Lilja; Karin Isacsson; [2017]
  Nyckelord :sport sponsorship:sweden:business relatioships:sport:sponsorship:gloal:sponsee:sport entity:interorganizational relationship: marginal utility:exchange theory:commitment and trust:benefits:managing:management;

  Sammanfattning : Sports sponsorship accounts for the majority of global sponsorship revenue and is a mutually beneficial business relationship between two parties -the sponsor and the sponsee. The most successful sports sponsorships are based on a good relationship between the sports entity and its sponsor, however, the relationship between the sponsor and the sponsee is difficult to understand due to the lack oftheoretical and managerial implications of the area. LÄS MER