Sökning: "entomophagy"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet entomophagy.

 1. 1. Consumer associations and preferences surrounding insects as food : a descriptive study of South Africa and Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Fredrik Hallin; [2020]
  Nyckelord :Entomophagy; associations; food; culture; neophobia; consumer preferences; Entomofagi; associationer; mat; kultur; neofobi; konsumentpreferenser;

  Sammanfattning : Insects as food is a subject that has gained a lot of attention in recent time. In order for insect-food to become popular in the west, where insects are currently not consumed, research has to be done on how consumers perceive insect-food, and which consumer groups that eat insects in other countries. LÄS MER

 2. 2. Prototypen och Tubkikaren

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Enes Musa; [2020]
  Nyckelord :prototype; provocation; critical design; design experiment; entomophagy;

  Sammanfattning : Studien utforskar ett arbetsperspektiv för produktdesigners i användningen av prototyper, och bidrar därmed till efterfrågan av mer kunskap kring prototypen som verktyg eller metod inom designområdet. Baserat på en hypotes kring appliceringen av externa teorier i utvecklingen och användningen av prototyper, utforskar studien detta genom temat entomofagi som är praktiken av att äta insekter. LÄS MER

 3. 3. Expansionsmöjligheter hos Acheta domesticus : En studie om syrsmjölets påverkan på färg,textur, gillande och expansion i extruderadmajskrok.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Fredrik Andersson; Mattias Hansson; [2020]
  Nyckelord :Extrusion; House cricket; Acheta domesticus; protein; entomophagy; Extrudering; hussyrsa; Acheta domesticus; protein; entomofagi;

  Sammanfattning : I takt med en ökande världspopulation ställs allt hårdare krav på primärproducenter att tillgodose råvaror i adekvata mängder. Forskning inom området är av stor vikt för att hitta nya hållbara källor för näringsämnen som exempelvis protein, eftersom produktionen i dagsläget för med sig många miljömässiga nackdelar. LÄS MER

 4. 4. Kan man verkligen äta gräshoppor? : en kvalitativ intervjustudie om viktiga förutsättningar för insektsnäringen i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Malin Ekblad; [2020]
  Nyckelord :insekter; entomofagi; nya proteiner; Novel Foods; hållbarhet;

  Sammanfattning : Att äta insekter – entomofagi – är någonting som under de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet. Med en globalt växande befolkning, högt tryck på redan pressade landarealer och naturresurser, klimatförändringar och globala hälsoproblem i form av både övervikt och undernäring står världen inför stora utmaningar vad gäller matförsörjning. LÄS MER

 5. 5. What influences the Swedish opinions on entomophagy

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Carl-Philip Andersson; [2020]
  Nyckelord :Edible insects; Entomophagy; Theory of Planned Behaviour; Sustainability; Food resources; Climate change; Novel foods.;

  Sammanfattning : This study is an introduction of the learning of key aspects affecting Swedish people’s acceptance of edible insects, in Växjö and Gothenburg. The study aims to assess the attitudes of people towards edible insects. Public general knowledge about edible insects as well as their perception about benefits that comes with insects is explored. LÄS MER