Sökning: "entreprenör"

Visar resultat 1 - 5 av 401 uppsatser innehållade ordet entreprenör.

 1. 1. Ledarskap i småföretag : Konsten att axla rollerna entreprenör, ledning ochledare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ida Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; kommunikation; organisatoriska förutsättningar; självledarskap; stöd; ledaregenskaper; ledarskapets betydelse; ledarskapets inflytande;

  Sammanfattning : I denna studie har småföretagares upplevelse och förutsättningar att utöva ledarskap, inom åkeri- och maskinentreprenadbranschen undersökts. Detta med hjälp av frågeställningar som berörde ledaren, ledarskapet och organisatoriska förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Civilprocessuella säkerhetsåtgärder i entreprenadtvister - En analys av civilprocessuella säkerhetsåtgärder som ett medel för att säkerställa entreprenadens framdrift

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Persson; [2021]
  Nyckelord :Processrätt; avtalsrätt; civilprocessuella säkerhetsåtgärder; entreprenadtvist; NJA 2018 s. 189; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is a risk that a contractor discontinues or plans to discontinue the work during construction. Potential court proceedings regarding the performance of the construction contract could be time-consuming and delay the whole project. LÄS MER

 3. 3. Porträtteringen av entreprenörer i lantbrukspress : en befästning och frigörelse av stereotypa mönster

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Josephine Andersson; Lovisa Ek; [2021]
  Nyckelord :entreprenör; genus; lantbrukare; mediebilder; stereotypa mönster;

  Sammanfattning : Entreprenörer och lantbrukare är manligt kodade koncept med manliga konnotationer. När lantbrukare studeras som företagare finns det en risk att den maskulint kodade entreprenören i samklang med den maskulint kodade lantbrukaren blir dubbelt stereotypiserad. LÄS MER

 4. 4. Fallstudie: Implementering av metod för att minska indirekta utsläpp från konsulttjänster - Ett medarbetarperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Bergström; [2021]
  Nyckelord :implementation; consulting projects; internal communication; scope 3; emission reduction; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There is an increased awareness among engineering consulting firms in Sweden that the sector’s main contribution to greenhouse gas emissions stems from their consulting projects. Due to this fact, WSP Sweden has initiated an internal project to monitor and reduce indirect emissions from their consulting projects. LÄS MER

 5. 5. Entreprenöriellt lärande på fritidshemmet : Ett utvecklingsinriktat arbete om hur begreppet entreprenörskap kan synas på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Joanna Burns; Emma Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Entrepreneur; entrepreneurial learning; extended school leisure time center; school; pupil; activities; play; motivation; curiosity; initiative; cooperation; communication; responsibility; Entreprenör; entreprenöriellt lärande; fritidshem; skola; elev; aktiviteter; fri lek; motivation; nyfikenhet; kreativitet; självtillit; initiativtagande; samarbete; kommunikation; ansvarstagande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till en ökad förståelse för hur de entreprenöriella förmågorna kreativitet, nyfikenhet, initiativtagande, relationsskapande, samarbete och kommunikation kan framträda under planerade aktiviteter på fritidshemmet. På två olika fritidshemsavdelningar iscensätts tre olika aktiviteter som vidareutvecklas utifrån elever och lärares olika intressen. LÄS MER