Sökning: "entreprenöriell orientering"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden entreprenöriell orientering.

 1. 1. Familjestyrda företags entreprenöriella orientering : konservativa bakåtsträvare eller proaktiva förnyare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Angelica Gisslander; Robin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :family firms; family business; entrepreneurial orientation; entrepreneurship och family SMEs;

  Sammanfattning : Familjeföretag är en av de vanligaste företagsformerna i världen. Även i Sverige är en majoritet av företagen familjestyrda företag. Den konkurrensutsatta omgivning som skapats under det senaste årtiondet gör det viktigt för företag att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Går entreprenörskap att lära sig? : Utbildningens effekt på entreprenöriella karaktärsdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Katharina Revesz; Fanny Åberg; [2018]
  Nyckelord :Entreprenörskapsutbildning; entreprenöriell orientering; EO; risktagande; innovativ förmåga; proaktiv förmåga; självständighet;

  Sammanfattning : Det har länge diskuterats om entreprenörskap går att lära sig genom utbildning eller om det är ett karaktärsdrag. Sverige arbetar sedan 2011 med att främja nya innovativa företag och entreprenörskap genom utbildning i samband med Europa 2020, för att vidare främja samhällsekonomisk tillväxt. LÄS MER

 3. 3. Entreprenörskap och tillväxt : En studie om externa faktorers påverkan på tillväxt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Björg Flygenring Finnbogadottir; Marcus Andersson; [2015]
  Nyckelord :Entrepreneurship; entrepreneur; environment; growth; entrepreneurial orientation; Entreprenör; entreprenörskap; tillväxt; omgivning; entreprenöriell orientering;

  Sammanfattning : In today’s Sweden there is great belief in entrepreneurship and the benefits it can bring to the country. The Swedish government has taken note of this growing enthusiasm and realized the contribution it can make to facilitate national growth. LÄS MER

 4. 4. Att fånga entreprenörskapets dimensioner

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Philip Uemura; Hayder Abdulamir; [2014]
  Nyckelord :Entrepreneurial orientation; innovation; risk; proactiveness; mobilephone; smartphone; Apple; SonyEricsson; iPhone; Symbian; Android.; Entreprenöriell orientering; innovation; risk; proaktivitet; mobiltelefon; smartphone; Apple; SonyEricsson; iPhone; Symbian; Android.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur entreprenöriell orientering kan mäta entreprenörskap inom branschen för mobiltelefoni. Förhållandet mellan entreprenörskap och ekonomiska utfall mäts med utgångspunkt i Millers resonemang om entreprenöriell orientering. LÄS MER

 5. 5. Vad påverkar hållbarhet i svenska företag? : En studie om sambanden mellan marknadsorientering, entreprenöriell orientering och genuint hållbarhetsarbete.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Gabriella Hed Vall; Frida Modig; [2013]
  Nyckelord :Strategisk orientering; marknadsorientering; entreprenöriell orientering; entreprenörskap; marknadsföring; hållbarhet; hållbar utveckling; hållbart företagande;

  Sammanfattning : Hållbarhet är utan tvekan en av vår tids viktigaste frågor, och ansvaret för en hållbar utveckling vilar på en rad samhällsaktörer. Företagen spelar en viktig roll för att takten på omställningen till ett mer hållbart samhälle ska öka. LÄS MER