Sökning: "entreprenöriella egenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden entreprenöriella egenskaper.

 1. 1. Drivkrafter bakom att starta en gårdsbutik : en fallstudie av 3 uppländska gårdsbutiker och lantbrukarna bakom dem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sanna Lindkvist; Natalie Tysk; [2016]
  Nyckelord :gårdsbutik; lantbruksentreprenör; pluriaktiv; portfolioentreprenör; resursutnyttjande; drivkrafter; motivation; landsbygd; lantbruk;

  Sammanfattning : Sveriges landsbygd är under omstrukturering. Dagens lantbrukare väljer i högre grad att diversifiera lantbruksverksamheten för att sprida sina risker och få bättre lönsamhet. Efter en tid med svåra förhållanden hos de svenska lantbrukarna upplever främst nötköttsproducenter att framtiden ser ljusare ut gällande lönsamheten. LÄS MER

 2. 2. Organisationskultur i växande startups : En kvalitativ studie om att främja den entreprenöriella kulturen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elise Johanson; Sara Hjortmar; [2016]
  Nyckelord :organisationskultur; organisationsstruktur; startups; entreprenöriell kultur; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Startups har fördelar när det gäller innovation och kreativitet jämfört med stora företag. Införandet av struktur och processer kan hämma innovationsprocessen och företagens anpassningsbarhet. För att vara fortsatt innovativ och snabb kan en startup arbeta med att främja en entreprenöriell kultur i syfte att främja dessa egenskaper. LÄS MER

 3. 3. Inkubatorers påverkan på entreprenörers motivation : En kvalitativ studie om hur inkubatorsupport påverkar entreprenörers motivation att driva företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fraser Ames; Julia Lundkvist; [2015]
  Nyckelord :entrepreneurship motivation incubator; entreprenörskap motivation iknubator;

  Sammanfattning : Genom sin innovation har entreprenörer en viktig roll i samhället för att skapa affärsmöjligheter och föra ekonomin framåt. Entreprenörer stöter ofta på svårigheter när de startar företag, exempelvis begränsade resurser och brist på erfarenhet. LÄS MER

 4. 4. Företagsekonomi och pedagogik, läroböcker och entreprenörskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :David Bjerhem; [2014]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Textanalys; Läroplan; Lärobok; Företagsekonomi; Pedagogik; Entreprenör; Entreprenörskap; Entreprenörsanda; Entreprenöriell; Entreprenöriellt lärande;

  Sammanfattning : Ämnet företagsekonomi tillhör idag ett av de ämnen som läses av flest gymnasieelever och läroböckerna är många. Syftet med undersökningen var dubbelt, eller på ett sätt trippelt: Det första, något bredare syftet, var att avgöra i hur hög grad allmänt förekommande läroböcker i företagsekonomi i Göteborgsområdet var samstämmiga med riktlinjerna i det centrala kursinnehållet enligt läroplanen GY2011, för kursen Företagsekonomi 1. LÄS MER

 5. 5. Entreprenörskap på landsbygden : en studie av tre landsbygdsföretag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Malin Johansson; Nadja Pudas; [2014]
  Nyckelord :landsbygd; entreprenörskap; landsbygdsföretag; entreprenöriell aktivitet; kontext; landsbygdens särskildhet; bricolage; embededdness; VRIO;

  Sammanfattning : Tidigare dominerades landsbygden av jord- och lantbruksföretag och sysselsatte ca 2,4 miljoner människor. Idag arbetar knappt 40 000 människor inom detta område, då lönsamheten är svag. Det har medfört att många andra typer av entreprenörskap har blivit vanliga på landsbygden, som exempelvis turism- och entreprenadverksamheter. LÄS MER