Sökning: "entreprenöriellt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden entreprenöriellt lärande.

 1. 1. Entreprenöriellt lärande i förskolan - om möjligheter och hinder : En kvalitativ studie om hur förskolans pedagoger och inomhusmiljö möjliggör för barn att utveckla entreprenöriella förmågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :My Matalamaa; Sandra Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Entreprenöriellt lärande; pedagoger; förhållningssätt; miljö; material;

  Sammanfattning : Entreprenöriellt lärande ska löpa som en röd tråd genom hela det svenska utbildningssystemet men det finns till synes inga tydliga riktlinjer för hur detta arbete kan se ut i praktiken. Inte heller i styrdokument som förskolans läroplan finns det tydliga riktlinjer för hur förskolans pedagoger ska omsätta det i handling. LÄS MER

 2. 2. Entreprenörskapsutbildning ur ett motivationsperspektiv : En studie om hur elever uppfattar att entreprenörskapsutbildning bidrar till en ökad motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Kristoffer Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Entreprenörskapsutbildning; Entreprenöriellt lärande; Värdeskapande lärande; Entreprenörskap i skolan; Motivation; Målteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka effekterna av entreprenörskapsutbildningi skolan utifrån ett motivationsperspektiv. Flera forskare är eniga om attmotivation är en viktig förutsättning för att elever ska ta till sig utbildningen. LÄS MER

 3. 3. Entreprenöriellt lärande i förskolan med fokus på teknik

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Lund; [2019]
  Nyckelord :didactics; entrepreneurial learning; preschool; problem solving; technology;

  Sammanfattning : The aim for this study is to investigate how entrepreneurial learning can be put in relationto working with technology in preschool. I want to investigate this through two researchquestions. LÄS MER

 4. 4. Mot en entreprenöriell kultur Om entreprenörskapsbegreppet i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Olof Larsson; [2019]
  Nyckelord :entreprenörskap; entreprenöriellt lärande;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om entreprenörskapsbegreppet i skolan och hur dess användning kan förstås i en bredare samhällelig och utbildningspolitisk kontext. Den tar sin utgångspunkt i de tvetydigheter som präglar begreppets användning i utbildningspolitiska sammanhang och försöker analysera de underliggande föreställningar som begreppet ger uttryck för. LÄS MER

 5. 5. Det entreprenöriella lärandet på fritidshemmet. : En kvalitativ studie om hur lärare på fritidshemmet didaktiskt arbetar med det entreprenöriella lärandet, med fokus på de sociala förmågorna.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Entreprenöriellt lärande; didaktik; sociala förmågor;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare på fritidshemmet arbetar didaktiskt med det entreprenöriellt lärande, med fokus på de sociala förmågorna. Istudien deltog fyra legitimerade lärare på fritidshem. Studiens resultat visar attlärarnas tolkningoch kunskap av entreprenörskap/ entreprenöriellt lärande är skiftande. LÄS MER