Sökning: "entreprenöriellt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden entreprenöriellt lärande.

 1. 1. Entreprenöriellt lärande i förskolan - om möjligheter och hinder : En kvalitativ studie om hur förskolans pedagoger och inomhusmiljö möjliggör förbarn att utveckla entreprenöriella förmågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :My Matalamaa; Sandra Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Entreprenöriellt lärande; pedagoger; förhållningssätt; miljö; material;

  Sammanfattning : Entreprenöriellt lärande ska löpa som en röd tråd genom hela det svenska utbildningssystemet men det finns till synes inga tydliga riktlinjer för hur detta arbete kan se ut i praktiken. Inte heller i styrdokument som förskolans läroplan finns det tydliga riktlinjer för hur förskolans pedagoger ska omsätta det i handling. LÄS MER

 2. 2. Entreprenöriellt lärande i förskolan med fokus på teknik

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Lund; [2019]
  Nyckelord :didactics; entrepreneurial learning; preschool; problem solving; technology;

  Sammanfattning : The aim for this study is to investigate how entrepreneurial learning can be put in relationto working with technology in preschool. I want to investigate this through two researchquestions. LÄS MER

 3. 3. Mot en entreprenöriell kultur Om entreprenörskapsbegreppet i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Olof Larsson; [2019]
  Nyckelord :entreprenörskap; entreprenöriellt lärande;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om entreprenörskapsbegreppet i skolan och hur dess användning kan förstås i en bredare samhällelig och utbildningspolitisk kontext. Den tar sin utgångspunkt i de tvetydigheter som präglar begreppets användning i utbildningspolitiska sammanhang och försöker analysera de underliggande föreställningar som begreppet ger uttryck för. LÄS MER

 4. 4. Det entreprenöriella lärandet på fritidshemmet. : En kvalitativ studie om hur lärare på fritidshemmet didaktiskt arbetar med det entreprenöriella lärandet, med fokus på de sociala förmågorna.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Entreprenöriellt lärande; didaktik; sociala förmågor;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare på fritidshemmet arbetar didaktiskt med det entreprenöriellt lärande, med fokus på de sociala förmågorna. Istudien deltog fyra legitimerade lärare på fritidshem. Studiens resultat visar attlärarnas tolkningoch kunskap av entreprenörskap/ entreprenöriellt lärande är skiftande. LÄS MER

 5. 5. Fritidsgympa : En möjlighet för elever att ta ansvar, initiativ och pröva egna och andras idéer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Mevlana Ahmet; [2018]
  Nyckelord :Responsibility; initiative; participation; influence; leisure time; entrepreneurial learning; Ansvar; initiativ; delaktighet; inflytande; fritidsgympa; entreprenöriellt lärande;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsinriktade arbete inspirerades av Rönnermans (2012) aktionsforskningsspiral och syftet med arbetet var att öka elevers ansvarstagande, initiativtagande samt möjlighet att ta del av egna och andras idéer på fritidsgympan. Eleverna gavs möjligheten att planera och genomföra fritidsgympan för en elevgrupp. LÄS MER