Sökning: "entreprenörsurbanism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet entreprenörsurbanism.

 1. 1. FREDSTAN - Kommersialiseringen av Sydöstra city i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Erik Jonsson; [2019-08-05]
  Nyckelord :det offentliga rummet; platsmarknadsföring; entreprenörsurbanism; bytesvärde; bruksvärde; privaWsering; offentlig-privata samarbeten;

  Sammanfattning : Public space is an indispensable part of all urban spaces and is central to successful placemarkeWng of a posWndustrial city. Public spaces also carry social, economic and symbolicvalues. The planning of these public spaces is oaen achieved though public-privet partnerships.The balance in this relaWonship will manifest in the physical space. LÄS MER

 2. 2. Med kulturen som (värdeskapande) hyresgäst. En etnografisk studie om Göteborgs Stads arbete med kultur, lokaler och stadsplanering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ida Kjellberg; [2019-07-01]
  Nyckelord :kultur; demokrati; lokaler; stadsplanering; stadsutvecklingsstrategier; kulturplanering; autenticitet; entreprenörsurbanism; gentrifiering; marknadshyror; culture; democracy; urban development strategies; cultural planning; urban planning; authenticity; entrepreneurial urbanism; gentrification; market rental;

  Sammanfattning : The city of Gothenburg is currently carrying out a major development project, River City (Älvstaden). As a consequence of the development, affordable premises that artists are in need of for practicing cultural activities are disappearing. LÄS MER

 3. 3. Från förfall till entreprenörskap : Rinkebyprojektet och Familjebostäders styrning av stadsdelen 1985–1995

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Faber Samuel; [2019]
  Nyckelord :Entrepreneurialism; Rinkeby; discourse on urban decline; Swedish municipal housing companies; Stockholm; AB Familjebostäder; discourse analysis.; Entreprenörsurbanism; Rinkeby; diskurs om urbant förfall; allmännyttan; Stockholm; AB Familjebostäder; diskursanalys.;

  Sammanfattning : This thesis investigates the development of entrepreneurialism in the the Stockholm-based municipal housing company AB Familjebostäder’s management of the Rinkeby neighbourhood between 1985 and 1995; chiefly through the rebuilding project called the Rinkeby Project. The thesis shows that Familjebostäder’s management and the Rinkeby Project displayed significant, albeit partial, developments of entrepreneurialism in the period. LÄS MER

 4. 4. Bilden av BoStaden EN KVALITATIV TEXTANALYS AV BOSTAD2021 EXTERNA KOMMUNIKATION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Isaksson; Fia Rönnquist; Jonas Sverneborn; [2018-02-12]
  Nyckelord :Gentrifiering; BoStad2021; Kreativa klassen; Narrativitet; Entreprenörsurbanism; Innehållsanalys; Bostadsmarknad; Semiotik;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetenskapsprogrammetNivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2017Handledare: Orla VigsöKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 60Antal ord: 16 200Syfte: Beskriva och analysera hur boende, bostäder och bostadsområden presenteras i byggaktörers marknadsföringsmaterial för nybyggnationer i samband med BoStad2021.Teori: Gentrifiering, den kreativa klassen och narrativitet. LÄS MER

 5. 5. Privatägda offentliga platser - En fallstudie om Emporias takpark

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Lorentzi Wall; Matilda Lindby; [2018]
  Nyckelord :Privatägd offentlig plats; Privatisering; Offentlig plats; Entreprenörsurbanism; Territoriell kontroll; POPS; Privately Owned Public Spaces; Privatization; Public place; Territorial control; Entrepreneurial urbanism;

  Sammanfattning : Vår undersökning behandlar fenomenet POPS, Privately Owned Public Spaces. Offentliga platser har historiskt sett varit viktiga för en stad på grund av dess demokratiska och sociala värden. Dessa värden riskerar att försvinna när stadens offentliga platser privatiseras. LÄS MER