Sökning: "entreprenad"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade ordet entreprenad.

 1. 1. Bevisbördans placering i entreprenadtvister : En analys av underinstansernas argumentation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ludvig Filhm; [2022]
  Nyckelord :Bevisbörda; entreprenad; AB04; argumentation; processrätt; civilrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad kommer först – projektet eller pengarna? : En kvalitativ studie om relationen mellan budget, styrning och resultat i infrastrukturprojekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Frida Jörnevik; [2022]
  Nyckelord :Project management; budget; project governance; infrastructure; Projektledning; budget; projektstyrning; infrastruktur;

  Sammanfattning : Infrastrukturprojekt står inför många utmaningar varav kostnadsuppskattning är en av dem. Det har i tidigare studier konstaterats att kostnadsöverskridanden är vanligt förekommande. Effekterna av felaktiga kostnadsberäkningar och tilldelning av ekonomiska medel har däremot inte belysts i lika stor utsträckning. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av skadebegränsningspliktens utvidgning genom lojalitetsplikten inom entreprenader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Ljungberg Palm; [2022]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Förmögenhetsrätt; Lojalitetsplikten; Skadebegränsningsplikten; Entreprenadrätt; Allmänna bestämmelser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Historically, construction contract law has been litigated through arbitration, and it is excluded from the scope of the Sale of Goods Act. For a long period of time, construction contact law has nearly been disconnected from general contract law. LÄS MER

 4. 4. Återanvändning av schaktmassor ur ett hållbarhetsperspektiv för entreprenadföretag

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Theodor Fransson; Jakob Callenryd; [2022]
  Nyckelord :Construction companies; sustainable; authority; excavated masses; recycling; Entreprenadföretag; hållbar; myndighet; schaktmassor; återvinning;

  Sammanfattning : Regardless of the project within the construction industry there is a high probability that the soil needs preparation, this is often done through excavation. The outcome will likely be a large amount of soil, if these masses can’t be used within the project, they will in most cases be transported to a landfill and be classified as waste. LÄS MER

 5. 5. Beställarens ekonomiska skydd vid arbeten på löpande räkning enligt AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonathan Hörnblad; [2022]
  Nyckelord :civilrätt; entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The parties in a construction contract can stipulate that the construction works are to be compensated on an open account basis. AB 04 states that compensation on an open account basis is to be paid according to the prime cost principle. LÄS MER