Sökning: "entreprenadjuridik"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet entreprenadjuridik.

 1. 1. ÄTA-arbeten - särskilt om entreprenörens rätt till tidsförlängning till följd av ÄTA-arbeten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Nyfors; [2020]
  Nyckelord :Entreprenadjuridik; ÄTA-arbeten; Tidsförlängning; Entreprenad; AB; standardavtal; formaliakrav; skriftlighetskrav;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ÄTA-arbeten vid offentlig upphandling. En analys av rätten till ÄTA-arbeten och hur kostsamma arbeten kan motverkas av beställaren.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Larsson; [2020]
  Nyckelord :Entreprenadjuridik; standardavtal; ÄTA-arbeten; ansvarsfördelning; offentlig upphandling; AB 04; ABT 06.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Likställda arbeten i entreprenader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ronnie Widmark; [2020]
  Nyckelord :Likställda arbeten; ÄTA-arbeten; Föranledda arbeten; AB 04 2:4; ABT 06 2:4; Likställd ÄTA; entreprenad; entreprenadrätt; entreprenadavtal; tillkommande arbeten i entreprenad; Entreprenadjuridik; entreprenörens rätt till ersättning; extra betalning; NJA 2015 s. 3;

  Sammanfattning : Vid entreprenader förekommer ett begrepp som kallas ÄTA (Ändringsarbete, Tilläggsarbete och Avgående arbete). Ett ÄTA-arbete uppstår när beställaren under entreprenadtidens gång föreskriver något som inte är angivet i kontraktshandlingarna. LÄS MER

 4. 4. En studie av hur entreprenadsumman i ett betongbroprojekt påverkas av ÄTA – arbeten och avvikelse : En fallstudie av 4 broprojekt utförda av Veidekke Entreprenad AB Anläggning Sydväst

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nehad Saleh; [2020]
  Nyckelord :deviations; client; concrete; bridge constructions; finance; construction law; main contractor; turnkey; execution contract; contract changes; avvikelser; beställare; betong; brokonstruktioner; ekonomi; entreprenadjuridik; huvudentreprenör; totalentreprenad; utförandeentreprenad; ÄTA-arbeten;

  Sammanfattning : Anläggningsprojekt är idag allt fler på grund av att den infrastruktur som byggdes på mitten på 1900-talet inte längre uppfyller dagens ställda krav. I takt med att större entreprenader utförs idag, krävs även större resurser och bättre samspel mellan beställare och entreprenörer. LÄS MER

 5. 5. Återställande efter avhjälpande enligt AB04 : Hur omfattande är ansvaret med hänsyn till HD:s nya tolkningsmodell?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Thunmarker; [2018]
  Nyckelord :AB04; entreprenadjuridik; entreprenadrätt; entreprenadavtal; avhjälpande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER