Sökning: "entreprenadrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet entreprenadrätt.

 1. 1. En undersökning av skadebegränsningspliktens utvidgning genom lojalitetsplikten inom entreprenader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Ljungberg Palm; [2022]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Förmögenhetsrätt; Lojalitetsplikten; Skadebegränsningsplikten; Entreprenadrätt; Allmänna bestämmelser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Historically, construction contract law has been litigated through arbitration, and it is excluded from the scope of the Sale of Goods Act. For a long period of time, construction contact law has nearly been disconnected from general contract law. LÄS MER

 2. 2. Kontrollansvaret möter hinderbestämmelsen i AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Jarlung; [2022]
  Nyckelord :fastighetsrätt; avtalsrätt; entreprenadrätt; förmögenhetsrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Standardavtalet AB 04 är ofta underliggande avtalsunderlag för utförandeentreprenader. Tolkning av standardavtal grundas på, om en gemensam partsavsikt saknas, en analys av villkorets ordalydelse, avtalets systematik och dess ändamålsskäl. LÄS MER

 3. 3. Är det fel eller är det fel på felbegreppet? Det är det garanterat! Om innebörden av entreprenörens ansvar för fel under garantitiden i AB 04 kap. 5 § 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Knutsson Lesinski; [2022]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Förmögenhetsrätt; Entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt saknas lagstiftning som reglerar kommersiella entreprenadavtal. Istället regleras sådana avtal genom särskilda standardavtal som utarbetats av branschföreträdare under flera decennier. AB 04 är ett av de mest centrala standardavtalen på den kommersiella entreprenadrättens område. LÄS MER

 4. 4. Beställarens ekonomiska skydd vid arbeten på löpande räkning enligt AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonathan Hörnblad; [2022]
  Nyckelord :civilrätt; entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The parties in a construction contract can stipulate that the construction works are to be compensated on an open account basis. AB 04 states that compensation on an open account basis is to be paid according to the prime cost principle. LÄS MER

 5. 5. Beställarens ändringsbefogenhet och lojalitetsplikten i entreprenadavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gry Sachs; [2022]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; avtalsrätt; entreprenadrätt; entreprenadavtal; lojalitetsplikten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Entreprenadavtal är förknippat med ett antal särdrag och betraktas vanligen som en avtalstyp. Det finns ingen direkt tillämplig lagstiftning som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter i kommersiella entreprenadavtal. Denna avtalstyp regleras istället i stor omfattning av entreprenadbranschens standardavtal. LÄS MER