Sökning: "entreprenellt ledarskap"

Hittade 1 uppsats innehållade orden entreprenellt ledarskap.

  1. 1. Entreprenörskap och byråkrati, kan det förenas? : En undersökning av entreprenellt ledarskap i tillväxtföretag

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Iva Dogic; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna uppsats handlar om ämnet entreprenörskap, som en ledningsform av tillväxtföretag. Ämnet belyses utifrån en fallstudie av företaget Academic Work. Academic Work är ett ungt bemanningsföretag med en snabbväxande historia. LÄS MER