Sökning: "entrepreneurship"

Visar resultat 1 - 5 av 1059 uppsatser innehållade ordet entrepreneurship.

 1. 1. Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Erik Lundin; Rebecka Johnell; [2019]
  Nyckelord :Coworking; framtidens kontor; flexibla kontor; kontorstrender; framtidens hyresgäster; fastighetsbolag; kontorslokaler; kontorsmarknad.; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagens kontorsmarknad och arbetssätt står inför en ständig förändring och utvecklas snabbare än någonsin. Faktorer som driver på denna utveckling är allt från omvärldens globalisering, urbanisering, digitalisering, nya ekonomier och framtida generationer. LÄS MER

 2. 2. Entreprenörer skapar värde i nya företag : en fallstudie av två företag som erbjuder hundpassning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Amanda Carlström; [2019]
  Nyckelord :bricolage; djurvälfärd; entreprenörskap; hundpassning; kontext; nätverk;

  Sammanfattning : Firms offer dog care service when owners are away for work or travel. Owners leave their dogs to these firms because they do not want to leave them alone for too long. The welfare of dogs in firms that offer dog care service depends on the environment where the dogs are kept. LÄS MER

 3. 3. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martina Staxäng; [2019]
  Nyckelord :bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

  Sammanfattning : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. LÄS MER

 4. 4. Hur tar jag mig förbi det här? : En kvalitativ studie om självledarskapets fördelar i artisters karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linnea Bennedicks; Niklas Jarelius Persson; Johanna Stjernström; [2019]
  Nyckelord :Self-leadership; characteristics; motivation; setbacks; career; passion; artists; entrepreneurship; success; Självledarskap; egenskaper; motivation; motgång; karriär; passion; artister; entreprenörskap; framgång;

  Sammanfattning : Artistyrket tycks ha genomgått en förändring på grund av digitaliseringen. Förändrade förutsättningar tycks ha gett artistyrket en mer entreprenörspräglad sida där ansvaret över sin karriär har ökat hos artister. LÄS MER

 5. 5. "Incubator and accelerator role in the social entrepreneurship process" : Swedish context

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Obestine Nchang; Tatjana Rudnik; [2019]
  Nyckelord :Social Entrepreneur; Social Entrepreneurship; Entrepreneurial process; Incubator and Accelerator roles;

  Sammanfattning : The interest in social entrepreneurship is increasing in Europe in general and Sweden in particular. Because social entrepreneurs (SEs) and incubators share a common aim of enhancing development and improving the living conditions of the people, one would think that they tend to work together more closely than in case when incubators work with the conventional entrepreneurs (CEs). LÄS MER