Sökning: "entrepreneurship"

Visar resultat 1 - 5 av 1174 uppsatser innehållade ordet entrepreneurship.

 1. 1. The role of innovation-driven SMEs in upscaling niche innovations within a regional context: An investigation of SMEs developing new mobility solutions in Västra Götaland County

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :HANI ELZOUMOR; SPIROS STRACHINIS; [2020-01-03]
  Nyckelord :SMEs; Niche Innovations; Multiple-Level Perspective; Transition Pathway; Strategic Niche Management; Electrification; Autonomous Vehicles; Connectivity; Shared Mobility; Västra Götalandsregionen; Västra Götaland County; Sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... LÄS MER

 2. 2. Botten upp, sa sjuksköterskan!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Edhag; Per Isberg; Niclas Wettergren; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Botten upp, sa sjuksköterskan! Seminariedatum: 5 Juni 2019 Ämne/kurs: FEKH99, Examensarbete i Entrepreneurship and Innovation Management på kandidatnivå, 15 HP Författare: Klara Edhag, Per Isberg & Niclas Wettergren Handledare: Hans Landström Nyckelord: Innovation management, Inkrementell innovation, sjuksköterskor, EDI, Organisationskultur Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap gällande sjuksköterskors möjligheter till arbete med inkrementella innovationer. Studien ämnar till att ur sjuksköterskans perspektiv undersöka hur och om arbetet med inkrementella innovationer på ett svenskt sjukhus fungerar och utifrån detta ge förslag på hur innovationsprocessen kan förbättras. LÄS MER

 3. 3. Female Entrepreneurship in Sweden – Motivations to Start a Business

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Georgios Isaakidis; Stamatia Mouresioti; [2020]
  Nyckelord :entrepreneurship; female entrepreneurship; motivation; business; startup;

  Sammanfattning : This research lies within the field of female entrepreneurship in the Swedish business environment and more particularly in the region of Stockholm and Uppsala. It aims to investigate and analyze the motivations of female entrepreneurs in creating their own business. LÄS MER

 4. 4. Uppsala’s prerequisites for developing rural tourism

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ellen Johansson; [2020]
  Nyckelord :rural development; tourism; entrepreneurship;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore some opportunities and constraints for tourism to contribute to rural development. The thesis explores several different stakeholders’ views, which are discussed in relation to each other. The informants represent companies, associations and authorities. LÄS MER

 5. 5. Impact of Overconfidence Bias on Entrepreneurs Financing Decisions : The Case of Growth-oriented Startups in Sweden and Germany

  Master-uppsats,

  Författare :Suci Ariyanti; Hayk Mnatsakanyan; [2020]
  Nyckelord :Startups; cognitive bias; overconfidence; entrepreneurial cognition; capital financing; institutional comparison; entrepreneurship;

  Sammanfattning : Background: Both Authors have many years of finance background and as well as studying entrepreneurship motivated to tackle the less researched area in entrepreneurship: entrepreneurs’ behavioural impact on their financial decisions. Such decisions in initial stages of startup formation have a critical impact on company’s future development which raises the importance of understanding the behavioural motives of the entrepreneurs. LÄS MER