Sökning: "entreprenörskap"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet entreprenörskap.

 1. 1. Från förfall till entreprenörskap : Rinkebyprojektet och Familjebostäders styrning av stadsdelen 1985–1995

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Faber Samuel; [2019]
  Nyckelord :Entrepreneurialism; Rinkeby; discourse on urban decline; Swedish municipal housing companies; Stockholm; AB Familjebostäder; discourse analysis.; Entreprenörsurbanism; Rinkeby; diskurs om urbant förfall; allmännyttan; Stockholm; AB Familjebostäder; diskursanalys.;

  Sammanfattning : This thesis investigates the development of entrepreneurialism in the the Stockholm-based municipal housing company AB Familjebostäder’s management of the Rinkeby neighbourhood between 1985 and 1995; chiefly through the rebuilding project called the Rinkeby Project. The thesis shows that Familjebostäder’s management and the Rinkeby Project displayed significant, albeit partial, developments of entrepreneurialism in the period. LÄS MER

 2. 2. Hur tar jag mig förbi det här? : En kvalitativ studie om självledarskapets fördelar i artisters karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linnea Bennedicks; Niklas Jarelius Persson; Johanna Stjernström; [2019]
  Nyckelord :Self-leadership; characteristics; motivation; setbacks; career; passion; artists; entrepreneurship; success; Självledarskap; egenskaper; motivation; motgång; karriär; passion; artister; entreprenörskap; framgång;

  Sammanfattning : Artistyrket tycks ha genomgått en förändring på grund av digitaliseringen. Förändrade förutsättningar tycks ha gett artistyrket en mer entreprenörspräglad sida där ansvaret över sin karriär har ökat hos artister. LÄS MER

 3. 3. We did it : En kvalitativ studie om kvinnligt entreprenörskap i musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emmy Windelhed; [2019]
  Nyckelord :Entrepreneurship; entrepreneur; launch; artistry; brand; network; music business; tools; equality; Entreprenörskap; entreprenör; lansering; artisteri; varumärke; nätverk; musikbransch; redskap; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor Uppsatsens syfte är att undersöka hur kvinnliga musikartister går tillväga för att lansera sitt artisteri oberoende av de större skivbolagen. Eftersom musikindustrin till större delen är dominerad av män samt beroende av de större skivbolagen riktar sig denna forskning in på det kvinnliga entreprenörskapet inom musikindustrin. LÄS MER

 4. 4. Mannen, myten, legenden : entreprenören som arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Filippa Edfast; Charlotta Frihager; Emma Sjulin; [2018]
  Nyckelord :entrepreneur; entrepreneurship; traits; behavior; recruitment; employment; entreprenör; entreprenörskap; egenskaper; beteenden; rekrytering; anställning;

  Sammanfattning : Sedan 2011 finns entreprenörskap inskrivet i läroplanen för grundskolan. Mycket teori finns om entreprenören och entreprenörskap, men lite forskning finns som berör anställning av entreprenörer. LÄS MER

 5. 5. Förhållandet mellan företrädaransvar för skatteskulder och F-skuldsanering : En utredning om förhållandet och samexistensen av företrädaransvar för skatteskulder och Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jasmina Sehic; [2018]
  Nyckelord :Företrädaransvar F-skuldsanering skuldsanering;

  Sammanfattning : I Sverige bedrivs idag en näringspolitik som lägger betydande fokus på ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv och anses utgöra grunden för att skapa fler, nya och bättre jobb i hela landet. De stora företagen är viktiga för sysselsättningen, men det är främst i de små och medelstora företagen som de nya jobben skapas. LÄS MER