Sökning: "entreprenörskap"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet entreprenörskap.

 1. 1. Hur tar jag mig förbi det här? : En kvalitativ studie om självledarskapets fördelar i artisters karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linnea Bennedicks; Niklas Jarelius Persson; Johanna Stjernström; [2019]
  Nyckelord :Self-leadership; characteristics; motivation; setbacks; career; passion; artists; entrepreneurship; success; Självledarskap; egenskaper; motivation; motgång; karriär; passion; artister; entreprenörskap; framgång;

  Sammanfattning : Artistyrket tycks ha genomgått en förändring på grund av digitaliseringen. Förändrade förutsättningar tycks ha gett artistyrket en mer entreprenörspräglad sida där ansvaret över sin karriär har ökat hos artister. LÄS MER

 2. 2. Mannen, myten, legenden : entreprenören som arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Filippa Edfast; Charlotta Frihager; Emma Sjulin; [2018]
  Nyckelord :entrepreneur; entrepreneurship; traits; behavior; recruitment; employment; entreprenör; entreprenörskap; egenskaper; beteenden; rekrytering; anställning;

  Sammanfattning : Sedan 2011 finns entreprenörskap inskrivet i läroplanen för grundskolan. Mycket teori finns om entreprenören och entreprenörskap, men lite forskning finns som berör anställning av entreprenörer. LÄS MER

 3. 3. Förhållandet mellan företrädaransvar för skatteskulder och F-skuldsanering : En utredning om förhållandet och samexistensen av företrädaransvar för skatteskulder och Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jasmina Sehic; [2018]
  Nyckelord :Företrädaransvar F-skuldsanering skuldsanering;

  Sammanfattning : I Sverige bedrivs idag en näringspolitik som lägger betydande fokus på ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv och anses utgöra grunden för att skapa fler, nya och bättre jobb i hela landet. De stora företagen är viktiga för sysselsättningen, men det är främst i de små och medelstora företagen som de nya jobben skapas. LÄS MER

 4. 4. Mellan öst och väst, profetior och entreprenörskap, vetenskap och tro : Meningsproduktion om alternativa andligheter i svensk press och offentlighet 1899-1926

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Josephine Selander; [2018]
  Nyckelord :knowledge production; spirituality; go-betweens; contact zones; discursive public; 20th century; Swedish press; kunskapsproduktion; andlighet; mellanhänder; kontaktzoner; dirskursiva publiker 1900-tal; Svensk press;

  Sammanfattning : Around 1900 an interest towards non-Christian spirituality could be observed in Swedish society. There have been studies in spirituality, but little attention has been given in considering the circulation and transcultural exchange of knowledge production. LÄS MER

 5. 5. Jämställdheten och det underförstådda problemet : En studie av strategier för regional jämställd tillväxt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Albin Boström; [2017]
  Nyckelord :Gender equality; Carol Bacchi; problem representation; governmentality; Chantal Mouffe; discourse theory; entrepreneurship; Jämställdhet; Carol Bacchi; problemrepresentation; governmentality; Chantal Mouffe; diskursteori; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera hur jämställdhet fylls med innehåll i regeringens nationella strategi för regional hållbar tillväxt och attraktionskraft perioden 2015–2020 och handlingsplaner från tre valda regioner som alla ingår i projektet ”regional jämställd tillväxt”, samt vilka effekter det får för möjligheten att politisera kön. Detta görs utifrån Carol Bacchis metodologi för policyanalys som heter ”What’s is the problem represented to be?” Även den tidigare Alliansregeringen har drivit liknande projekt, men studien avgränsas till den nuvarande regeringens strategi. LÄS MER