Sökning: "envägskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet envägskommunikation.

 1. 1. Kan du förklara hur du tänkte? : En kumulativ studie om matematiska resonemang och vilket sätt de bidrar till lärande i grupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Arbete i grupp; Diskussioner; Lärande; Resonemang; Samtal; Tal i bråkform; Tallinjen;

  Sammanfattning : Tal i bråkform anses som ett arbetsområde som både lärare anser är svårt att lära ut och eleveratt lära, särskilt när det är i kombination med en tallinje. Forskning visar att mycket avmatematiken framförs via envägskommunikation, oftast genom lärare till elev. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan skolan och socialtjänsten : En studie om pedagogen och skolans rutiner kring orosanmälan samt samverkan med socialmyndigheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Erika Bäckström; Ida Sandberg; [2019]
  Nyckelord :cooperation; notification of concern; routines; school; social services; survey.; enkätstudie; orosanmälan; rutiner; samverkan; skola; socialtjänst;

  Sammanfattning : I förskoleklassens, grundskolan och fritidshemmets gemensamma läroplan benämns inte den anmälningsplikt som råder (Skolverket, 2018). Detta trots att det specificeras i kap. 14 i Socialtjänstlagen (2001:453) att yrkespersoner inom skolverksamhet är skyldiga att anmäla vid misstanke att ett barn far illa. LÄS MER

 3. 3. Västlänken - Infrastruktursatsning i envägskommunikation eller dialog?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Lisa§ Ekberg; [2018-08-09]
  Nyckelord :Medborgardialog; Västlänken; Rationell- och kommunikativ planeringsteori; Arnsteins deltagandestege; sense of place;

  Sammanfattning : This study is about the participatory planning that took place regarding the planning of Västlänken. In the 1980s preliminary studies begun concerning the infrastructure project, which has gained momentum today. Västlänken, will result in an eight-kilometer long underground tunnel and is expected to be completed in 2026. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars uppfattning kring motivation och individualiserad ridundervisning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Emma Sandholm; Louise Radevik; [2018]
  Nyckelord :individualiserad; ridundervisning; motivation; ungdomar;

  Sammanfattning : One of the Swedish Equestrian Federations visions are to make the equestrian sport to embrace everyone. On the other hand, a reduction in the number of practitioners aged 17-20 years is observed. The reason for this reduction is a mixture of many different factors. LÄS MER

 5. 5. Käppalaförbundet- Kommunikation och uppströmsarbete : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Amir Vafa; Maya Grimsberg; [2018]
  Nyckelord :återkoppling; uppströmsarbete; käppalaförbundet; kommunikation;

  Sammanfattning : Käppalaverket renar vatten från över en halv miljon människor i elva kommuner tillhörandes Stockholms län i Sverige. Avloppsreningsverket är certifierat för sitt miljöarbete och som en del av detta bedrivs ett aktivt uppströmsarbete, som består i att minska mängden miljöskadliga ämnen från olika källor innan de når avloppsvattnet. LÄS MER