Sökning: "environmental criminology"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden environmental criminology.

 1. 1. Property Crime in The City and County of San Francisco 2016 - 2017 : Applying GIS to Crime Pattern Theory

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Emma Edholm; [2019]
  Nyckelord :GIS; crime pattern theory; environmental criminology; hot spots of crime;

  Sammanfattning : This study’s aim is to reveal statistically significant hot spots and temporal patterns of property crime in the City and County of San Francisco and to also analyse the relationship between property crimes and the environment in which these crimes occur by using Geographic Information System (GIS). Crime pattern theory was used as the framework for the analysis of environmental surroundings and occurrence of crime. LÄS MER

 2. 2. COME RAIN OR SHINE, THERE IS ALWAYS CRIME. Examining the relationship between temperature, precipitation, and daily crime rates in Malmö, Sweden

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Josefin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :criminology; weather; regression; daily crime rates; Malmö;

  Sammanfattning : Crime and weather are common topics of conversation, but rarely simultaneously. Criminological research has investigated the two and found that there is a connection. However, this nature of the association varies depending on geography and type of crime. LÄS MER

 3. 3. Har den fysiska miljön ett inflytande på våldsbrott? : en fallstudie av Kungsgatan, Föreningsgatan och Drottninggatan

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jannike Tingsmark; [2016]
  Nyckelord :våldsbrott; fysisk miljö; environmental criminology; Malmö; Rörsjöstaden; oordning; vegetation; belysning; kontroll; översiktlighet;

  Sammanfattning : Detta masterarbete fokuserar på forskningsfältet Environmental Criminology som är en kombination av miljöpsykologi och kriminologi. Ämnet har syftet att försöka förstå brottsmönster genom att studera de fysiska miljöer brott förekommer i och hur de kan påverka människors beteende (Wortley & Mazerolle, 2008). LÄS MER

 4. 4. Environmental Crime Intelligence : The need for a locally and regionally oriented intelligence system on the field of environmental crime

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :David Carlsson; [2015]
  Nyckelord :Environmental crime; Environmental Intelligence; Criminal intelligence; Environmental Criminology; Implementation deficiency; Three filter-theory;

  Sammanfattning : This study concerns researching the need for an environmental crime intelligence system at regional and local level geared specifically for environmental crimes within the Swedish Police as well as the need for such a combined operation towards e.g. supervisory authorities. LÄS MER