Sökning: "environmental impact"

Visar resultat 1 - 5 av 3827 uppsatser innehållade orden environmental impact.

 1. 1. Remote Sensing Based Pre-Season Yellow Rust Early Warning in Oromia, Ethiopia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Chinatsu Endo; [2021]
  Nyckelord :yellow rust; modeling; prediction; early warning; remote sensing; geography; geographical information systems; GIS; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Yellow rust (Puccinia striiformis f. sp. Tritici) is a crop disease caused by a fungus that regularly infects wheat and causes yield loss in Ethiopia. The disease has a significant impact on the country’s crop production, food security, health, and socioeconomic well-being. LÄS MER

 2. 2. Fallstudie om släckvattenutredningar – från vilda västern mot en branschstandard

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Lorentz Brännström; [2021]
  Nyckelord :Släckvattenutredning; kontaminerat släckvatten; miljöfarlig verksamhet; farlig verksamhet; Sevesoanläggning; förbränningsanläggning; brandvattenflöde; släckinsatstid; spridningsmönster; recipient; avloppsreningsverk; miljöskada; skyddsvärd miljö; MB; miljöbalken; LSO; lagen om skydd mot olyckor; markförhållanden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A fire water runoff assessment is conducted to assess the risk of spill of contaminated fire water and if applicable, suggest measures to reduce the risk. In Sweden, there are no laws stipulating when a fire water runoff assessment needs to be done or what information an assessment should contain. Neither is there an industry practice. LÄS MER

 3. 3. Insamling, utveckling och användning av kunskap för att uppnå energikrav : En studie om AB Stockholmshems utmaningar med att uppnå Stockholms stads energikrav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Rickard Trollsås; Andreas Åkerblom; [2021]
  Nyckelord :building process; energy consumption; knowledge management; Stockholms stads energy demand; sustainable city development; byggprocessen; energiförbrukning; knowledge management; Stockholms stads energikrav; hållbara stadsutveckling;

  Sammanfattning : Befolkningsökningen i Stockholmsregionen är för tillfället en av de snabbaste i Europa, vilket ställer höga krav på stadsplaneringen. En effekt av urbaniseringen är att det finns ett stort behov av nyproducerade bostäder. LÄS MER

 4. 4. Balancing social and environmental sustainability: A qualitative case study about the social impacts of the Payments for Ecosystem Services program on rural farmers in Costa Rica

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emma Ramirez; [2020-11-11]
  Nyckelord :Costa Rica; Guacimal; Monteverde; Environment; Payments for Environmental Services; Sustainability; Critical Sustainability;

  Sammanfattning : Costa Rica has long been considered a leader in environmentally sustainable policy actions as the country aims to have 70% forest cover and much of their success has been attributed to the Payment for Environmental Services (PES) program. The program pays landowners to conserve their forests for the benefits nature provides, such as biodiversity, storing carbon, scenic beauty and fresh water regulation. LÄS MER

 5. 5. A Decentralized Voting System

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Fahmi Abdulqadir Ahmed; Gustaf Engström; Omar Hindawi; Tom Tobiasson; Melker Veltman; Oskar Wallgren; [2020-10-30]
  Nyckelord :Decentralized; Voting; Election; Blockchain; Hyperledger; Sawtooth; Consensus; Transaction Processor; Distributed Systems;

  Sammanfattning : The target of the project "A Decentralized Voting System" is to investigate whetherrecent developments in distributed systems can make a decentralized voting systemcapable of replacing the current systems in place. The current voting systems thatare taken into account are primarily democratic electoral voting systems, such asthe Swedish national electoral voting system. LÄS MER