Sökning: "environmental justice"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade orden environmental justice.

 1. 1. Sustainable or sustaining status quo? A critical analysis on depoliticization and the European Green Deal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Elin Adolfsson; [2021-09-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Green New Deals is a relatively new phenomenon in environmental policy which takes a holistic approach and aims to bridge ecological sustainability and social justice. In 2019, the European Union became the first major economy to adopt and implement such a policy agenda. LÄS MER

 2. 2. Grönt och skönt - för alla? En jämförande studie över distribueringen av urban grönska i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Lilja; Douglas Nilsson; [2021-08-13]
  Nyckelord :Detaljplanering; Urban grönska; Miljörättvisa; Grön infrastruktur; Grönplanering; Göteborg; detail planning; urban green; environmental justice; green infrastructure; green planning; Gothenburg;

  Sammanfattning : This essay aims to study how Urban Green is implemented in the detailed developmentplanning, and however this differs in areas with low contra high socioeconomic prerequisites.The topic of environmental injustice has long been overlooked, especially in the swedishplanning practice. LÄS MER

 3. 3. Alternative and Indigenous knowledges in Quito’s resilience strategy: A discursive analysis of power relations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Maeve Hofer; [2021]
  Nyckelord :urban resilience governance; power relations; Indigenous peoples; knowledges; Quito; 100RC; Social Sciences;

  Sammanfattning : Resilience has become a recent buzzword among urban planners who intent to increase a city’s capaci- ty to function despite disasters. Yet, scholars have raised concerns about the impact of resilience strat- egies on marginalized groups which are unproportionally exposed to and affected by environmental harm. LÄS MER

 4. 4. Green Populism in New Social Movements : A Qualitative Text Analysis on Extinction Rebellion's Discourse

  Magister-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jacob Fransson; [2021]
  Nyckelord :green populism; populism; green ideology; new social movements; qualitative text analysis; Extinction Rebellion;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore the new concept of green populism and to explore if Extinction Rebellion can be seen as a new social movement. The concept of green populism is based on Cas Mudde’s ideational approach to populism and Dobson’s approach to green ideology. LÄS MER

 5. 5. Klimatanpassad planering och socio-spatialitet i den entreprenöriella staden : En fallstudie av södra Hyllie i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Martin Kral; Leo Tannerfalk; [2021]
  Nyckelord :environmental gentrification; environmental justice; klimatanpassad planering; Malmö; socio-spatial; södra Hyllie;

  Sammanfattning : De kraftiga skyfall som drabbat Malmö har fört klimatanpassad planering högre upp på agendan. Parallellt har nyliberala strömningar gjort städer mer entreprenöriella, där mycket fokus legat på stadsmarknadsföring i hopp om att stärka skatteunderlaget. Klimatanpassad planering har i sin tur integrerats i denna metod. LÄS MER