Sökning: "environmental literature"

Visar resultat 1 - 5 av 3719 uppsatser innehållade orden environmental literature.

 1. 1. BALLOT STRUCTURE, DISTRICT MAGNITUDE AND ENVIRONMENTAL POLICY STRINGENCY. A Quantitative Study of OECD Countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Thi Thu Le; [2024-01-18]
  Nyckelord :ballot structure; open-list proportional representation; environmental policy; personal vote; district magnitude;

  Sammanfattning : The role of the electoral rules, and the ballot structure more specifically, in determining environmental policy outcomes has received minimal attention in the literature. This paper contributes to this gap by analyzing the environmental policy consequences in proportional representation (PR) systems with different ballot designs. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder mot förhöjda halter av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i dagvatten : Styrande mål och riktvärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Felicia Hagberg; [2024]
  Nyckelord :PFAS; PFCA; PFSA; stormwater; guidelines; foam fractionation; activated carbon; anion exchangers; PFAS; PFCA; PFSA; dagvatten; riktvärden; åtgärder; skumfraktionering; aktivt kol; jonbytare;

  Sammanfattning : Stormwater is a significant transport medium for pollutants to recipients located near cities. Substances commonly found in stormwater include nutrients, metals, organic substances and particles. A group of pollutants detected in stormwater are per- och polyfluoroalkyl substances (PFAS). LÄS MER

 3. 3. Natura 2000-områdens roll i omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Frida Larsson; [2024]
  Nyckelord :Vattenkraft; Natura 2000; miljötillstånd; miljöåtgärder; nationell plan; elproduktion; reglerförmåga; GIS-analys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vattenkraften utgör ungefär 45 % av Sveriges elproduktion och har varit en stabil energikälla med lågt koldioxidutsläpp under lång tid. Med ett allt större inslag av intermittenta energislag i elsystemet, fyller vattenkraften också en viktig funktion med sin reglerförmåga för balansering. LÄS MER

 4. 4. Metaller i Vombsjön - Mygglarver som bioindikator för miljöövervakning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Siri Bengtsson; [2024]
  Nyckelord :Bioindicators; Chironomidae; Freshwater source; Lake Vomb; Metal concentrations; Pollution; Sediment sampling; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study investigates concentrations of eight metals (Cu, Zn, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, As) in the freshwater resource Lake Vomb, located in the south of Sweden (Scania), and explores the potential use of deformed Chironomidae larvae as bioindicator. Sediment samples from six locations were analysed against threshold values from the Swedish Agency for Marine and Water Management and background values from the Swedish Environmental Protection Agency. LÄS MER

 5. 5. RENOVATION USING PREFABRICATED FAÇADE ELEMENTS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö; Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign

  Författare :Aleksandra Milkova; Mohamed Soliman; [2024]
  Nyckelord :Keywords: Energy use; Reduce energy; EU; IVL; LKF; TES façade; Multi-active façade; Alingsås façade; Million Programme; Moisture risk analysis; Attachment; Thermal performance; WUFI; AUTOCAD; HEAT2; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The building sector uses about 40% of the total global energy use. Sweden aims to reach its new goal to reduce the energy use in their residential sector as well as commercial sector by 20%, which should be reached by year 2020 and 50% by year 2050. LÄS MER