Sökning: "environmental objectives"

Visar resultat 1 - 5 av 554 uppsatser innehållade orden environmental objectives.

 1. 1. PET bottles: From waste to resources. How circular economy transforms waste management practices in Buenos Aires

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Martín Valese Aguilera; Daniel Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Circular Economy; PET bottles; Argentina; Markets as practice; Multiplicity;

  Sammanfattning : Circular Economy has become a promising sustainability concept among scholars and practitioners. This is because circular economy replaces linear productive systems and enables the achievement of economic and social objectives while minimizing the environmental impact. LÄS MER

 2. 2. Delningsekonomi för hållbar stadsutveckling- En studie som undersöker förutsättningarna för lönsam delning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Delningsekonomi; cirkulär ekonomi; stadsplanering; kommersialisering; affärsmodeller; hållbar livsstil; delningsfunktioner; Sege Park; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Society intends to become more sustainable and in the work towards becoming more sustainable, circular models have a contributing role in the transition. Combining sustainable consumption with the sharing economy concept could help to tackle challenges such as: the growing amount of waste and climate change by reducing the extractions of resources and regenerated materials within the economic system. LÄS MER

 3. 3. Automatiserad mönsterigenkänning av stenmurar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Adam Bergström; David Larsson; [2019]
  Nyckelord :Automatic Pattern Recognition; Stone Walls; Dense Forest; LiDAR; SPL100; Automatisk mönsterigenkänning; Stenmurar; Tät skog; Li-DAR; SPL100;

  Sammanfattning : Automated pattern recognition of stone walls, within both point cloud and image processing, can help identify previously inaccessible areas than with only image pro-cessing. This is important as stone walls are biotopes and serve as structures and have ecological functions for both plants and animals. LÄS MER

 4. 4. The future of maintenance work at a Swedish steel producer : Effective and Attractive workplaces through Industry 4.0

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Edlund; Per Hellström; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; Work environment; Future industry; Human work science; Steel industry; Attractive workplace; Participation; Resistance; Maintenance work; Industri 4.0; Arbetsmiljö; Framtidens industri; Arbetsvetenskap; Stålindustri; Attraktiva arbeten; Delaktighet; Motstånd; Underhållsarbete;

  Sammanfattning : Industry 4.0 is being investigated all around the world and it brings an entire arsenal of new tech-nology. It is during major technological changes where we have the chance to change old pat-terns. LÄS MER

 5. 5. Visualisering och kvantifiering av klorparaffiner : En studie av flödet av klorparaffiner på Rörverk 98, Sandvik AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Selina Falk Dikici; [2019]
  Nyckelord :Sandvik AB; Klorparaffiner; Substansflödeanalys; SFA; Osäkerhetsanalys;

  Sammanfattning : Sandvik AB är en industrikoncern med verksamheter i hela världen. Ett av företagets tre affärsområden, Sandvik Materials Technology, utvecklar och tillverkar produkter av rostfritt stål. Inom produktionen strävar de efter att byta ut farliga material/sub-stanser mot mindre farliga alternativ eller minimera användningen av farliga ämnen. LÄS MER