Sökning: "environmental perception"

Visar resultat 1 - 5 av 330 uppsatser innehållade orden environmental perception.

 1. 1. Actors' Perspectives on Circular Economy: A Case Study of Uppsala City

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Stella Friedl; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Circular Economy; Case Study; Cities; Actors; Perspectives;

  Sammanfattning : The Circular Economy was developed as a response to the prevailing linear model of material use. The goal of the concept is to eliminate waste and mitigate environmental impacts by transforming the economic system into one that pursues a circular flow of materials and resources, in contrast to the current make-use-waste paradigm. LÄS MER

 2. 2. Using camera traps to compare the habitat choice of different deer species in hunting versus non-hunting season

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Laura Juvany Canovas; [2019]
  Nyckelord :ungulates; camera trapping; occupancy modelling;

  Sammanfattning : A general increase in ungulate populations calls for a better understanding of their habitat use and movement at small spatial scales. This understanding is necessary for the development of useful management actions to solve possible human-wildlife conflicts. One proposed management action is to use the indirect effects of hunting. LÄS MER

 3. 3. CSR inom banksektorn : En studie om konsumenternas uppfattning kring bankernas CSR-arbete

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Nicki Farahzadi; [2019]
  Nyckelord :CSR; sustainability; investments; ethical aspects; environmental factors; consumers and values; CSR; hållbarhet; investeringar; etiska aspekter; miljöfaktorer; konsumenter och värderingar;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att, genom ett konsumentperspektiv, undersöka värderingar och åsikter rörande etiska och miljömässiga aspekter inom bankernas CSR-arbete.  Forskningsfråga: Vilken betydelse har bankernas CSR-arbete för kunderna?  Delfrågor: Hur väsentligt för bankkunder är etiska aspekter inom fondinvestering?  Hur avgörande för bankkunder är miljömässiga aspekter inom fondinvestering?  Teori: Följande teorier behandlar och relaterar till CSR, CSR-definition, Legitimitetsteori, Intressentteori, Teori om Planerad Beteende och Behavioural Finance  Metod: En kombination av kvantitativ och kvalitativa metod tillämpas för denna studie. LÄS MER

 4. 4. Reframing plastic through experiences at a beach clean-up : a frame analysis of experience-based learnings at a beach clean-up for creating knowledge, building responsibility and motivation to shape individuals’ pro-environmental plastic behaviours

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jana Ricarda Busch; [2019]
  Nyckelord :plastic crisis; frames; behavioural change; pro-environmental behaviour; motivation; responsibility; beach clean-ups; citzen science project; experience-based learning; Spain;

  Sammanfattning : The plastic crisis is one of the major environmental challenges of our times. Plastic pollution impacts our health, water, tourism, fishing and overall ecosystem. Plastic debris has accumulated in natural habitats from the poles to the equator. LÄS MER

 5. 5. Utökade krav för svetsade stålkonstruktioner vid efterbehandling av svetsar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Erika Olsson; Jenny Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :Fatigue; fatigue strength; weld; Post Weld Treatment; acquis; Utmattning; utmattningshållfasthet; svets; Post Weld Treatment; regelverk;

  Sammanfattning : Stålindustrin står för 7 % av världens koldioxidutsläpp. För att minska industrins miljöpåverkan är ett alternativ att introducera konstruktioner i höghållfasta stål eftersom det ger möjlighet till slankare konstruktioner och därmed mindre materialåtgång. LÄS MER