Sökning: "environmental politics"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade orden environmental politics.

 1. 1. I don’t even think there are environmental politics here! A paper on youth influence and the coal mining industry in Bosnia & Herzegovina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Matilda Råbrant; [2022]
  Nyckelord :youth influence; climate change; environmental politics; natural resources; fossil economy; youth engagement; political ecology; Bosnia-Herzegovina; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bosnia & Herzegovina is the 27th largest exporter of coal-fired energy in the world. Multiple organizations are warning about the dangerous rates of air polluting substances in many of the country’s larger cities. Youths in Bosnia & Herzegovina feel alienated from decision-making, making it hard for them to express their voice and concerns. LÄS MER

 2. 2. Den radikala hållbarhetsomställningens påverkan på affärsmodellen inom järn- och stålindustrin : En fallstudie om de primära möjligheterna och utmaningarna vid framställningen av fossilfritt stål

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Jakob Ådén; Petter Alraek Kågström; [2022]
  Nyckelord :Radikal hållbarhetsomställning; Fossilfri stålproduktion; ESG; Agenda 2030; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Att ställa om en affärsverksamhet i en så omfattande utsträckning att den rådande produktionstekniken och kompetensen till stor utsträckning blir obrukbar innebär enorma utmaningar och förknippas med stor osäkerhet relativt inkrementella omställningar. Tidigare studier visar att inkrementella hållbarhetsomställningar har potentialen att förbättra hållbarheten i samhället definierat i Agenda 2030-termer, samtidigt som bolaget som implementerar omställningen har goda möjligheter att uppnå ökad lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Values in Vogue : nylanserade Vogue Scandinavia : normbrytande eller vinstdrivande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Emma Henriksen; Sanna Persson; [2022]
  Nyckelord :Vogue Scandinavia; values; female empowerment; sustainability; discourse analysis; political economy; commodified feminism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The newly launched Vogue Scandinavia has presented their values which we have defined as “female empowerment” and “sustainability”. This essay explores, through a qualitative content analysis and discourse analysis, how these values are expressed in the first issue and in what ways they correspond with the magazine’s content. LÄS MER

 4. 4. Klimat, vår generations största hot mot mänskliga rättigheter? : Diskursiv klimaträttvisa i Sverige, för våra kommande generationer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Edholm Alice; [2022]
  Nyckelord :climate justice; climate; next generation; environmentality; Sweden; klimaträttvisa; klimat; kommande generationer; Environmentality; Sverige;

  Sammanfattning : The environmental politics in Sweden are portrayed in the Swedish environmental discourse to be both ambiguous and a pioneer state internationally. Sweden has an established aim to solve the sixteen identified grand environmental issues in Sweden until the next generation (2025). LÄS MER

 5. 5. Svenskt lantbruk i omställning : En kvalitativ studie om hur svenska lantbrukare upplevs ha påverkats av Sveriges miljöpolitik, höga driftkostnader och statligt agerande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mathias Nilsson; Zaur Merzjoev; [2022]
  Nyckelord :environment; politics; operating costs; farmers; farming; conditions; risk society; risk-awareness; reflexivity; alienation; lifeform; state; government.; miljöpolitik; driftkostnader; lantbrukare; levnadsvillkor; risksamhälle; riskmedvetenhet; reflexivitet; alienation; livsform; staten.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att få en ökad förståelse för hur Sveriges miljöpolitik, höga driftkostnader och statligt agerande upplevs ha påverkat småskaliga lantbrukare i Sverige och deras levnadsvillkor. För att undersöka problematiken valdes åtta lantbrukare ut för att delta i semi-strukturerade intervjuer, där de fick uttrycka sina egna perspektiv och uppfattningar om lantbrukaryrket i förhållande till miljöpolitiska strategier och rekordhöga driftkostnader i lantbrukarbranschen. LÄS MER