Sökning: "environmental stewardship"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden environmental stewardship.

 1. 1. Ecofaith ‘movers and shakers’ : encountering religious ecological hope in action in northeastern Minnesota

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Josie Flatgard; [2020]
  Nyckelord :Human Ecology; Ecotheology; Environmental Stewardship; Hope; Collectives; Social Sciences;

  Sammanfattning : Together, motivated by various belief systems, people are moved to take action regarding environmental issues. In this thesis, the compelling intersection where faith and environmental values meet is examined. LÄS MER

 2. 2. Does stakeholder pressure have an effect on the quality of the sustainability report?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Eric Westergren; Linn Hasselgren; [2020]
  Nyckelord :GRI; sustainability reports; quality; stakeholder pressure; Sweden; Agency Theory; Legitimacy Theory; Stewardship Theory; Stakeholder Theory;

  Sammanfattning : Our planet suffers from severe climate change and environmental issues has never been as important as it is now. Countries and communities come together to get involved in environmental questions and to work against a sustainable future. LÄS MER

 3. 3. Development of a GIS methodology to evaluate informal urban green areas for inclusion in a community governance program

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Katalin Bunyevácz; [2019]
  Nyckelord :geography; GIS; informal urban green spaces; community governance; multi- criteria analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Informal green spaces are “small green areas” which are some square meter plots along streets or in junctions, in front of public or private buildings. Informal urban green space become or remain in neglected condition due to the lack of capacity of the municipality to maintain them. LÄS MER

 4. 4. Sustainability and senior executive compensation : A study of the relationship between sustainability and senior executive compensation in the Nordics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Martin Westling; Michael Mazhari; [2019]
  Nyckelord :ESG; sustainability; senior executive compensation;

  Sammanfattning : The focus on sustainability has become more noticeable during recent years. This is especially evident in the Nordics, were Sweden, Norway, Denmark and Finland tops the sustainability rankings. Moreover, several studies have been conducted surrounding the topic of the sustainability measuring ESG-scores and their relation to financial performance. LÄS MER

 5. 5. Industriellt samarbete för hållbar utveckling : en fallstudie om aluminiuminitiativet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Caroline Olsson; [2019]
  Nyckelord :CSR; miljöarbete; intressenter; multi-stakeholder – initiative; network; nätverk; samverkan; wicked problem;

  Sammanfattning : Från att lagar och regler har varit den främsta faktorn för att motivera företag och industrier att arbeta med miljöfrågor har påtryckningar från konsumenter och övriga intressenter blivit mer viktigt. Många intressegrupper får tillgång till hållbarhetsrelaterad information och blir därför insatta och medvetna om miljö och sociala aspekter på produktion och konsumtion. LÄS MER