Sökning: "environmental stewardship"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden environmental stewardship.

 1. 1. Development of a GIS methodology to evaluate informal urban green areas for inclusion in a community governance program

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Katalin Bunyevácz; [2019]
  Nyckelord :geography; GIS; informal urban green spaces; community governance; multi- criteria analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Informal green spaces are “small green areas” which are some square meter plots along streets or in junctions, in front of public or private buildings. Informal urban green space become or remain in neglected condition due to the lack of capacity of the municipality to maintain them. LÄS MER

 2. 2. Sustainability and senior executive compensation : A study of the relationship between sustainability and senior executive compensation in the Nordics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Martin Westling; Michael Mazhari; [2019]
  Nyckelord :ESG; sustainability; senior executive compensation;

  Sammanfattning : The focus on sustainability has become more noticeable during recent years. This is especially evident in the Nordics, were Sweden, Norway, Denmark and Finland tops the sustainability rankings. Moreover, several studies have been conducted surrounding the topic of the sustainability measuring ESG-scores and their relation to financial performance. LÄS MER

 3. 3. Industriellt samarbete för hållbar utveckling : en fallstudie om aluminiuminitiativet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Caroline Olsson; [2019]
  Nyckelord :CSR; miljöarbete; intressenter; multi-stakeholder – initiative; network; nätverk; samverkan; wicked problem;

  Sammanfattning : Från att lagar och regler har varit den främsta faktorn för att motivera företag och industrier att arbeta med miljöfrågor har påtryckningar från konsumenter och övriga intressenter blivit mer viktigt. Många intressegrupper får tillgång till hållbarhetsrelaterad information och blir därför insatta och medvetna om miljö och sociala aspekter på produktion och konsumtion. LÄS MER

 4. 4. Sustainable landscape conservation and human well-being : A study of the Santa Cruz Mountains Stewardship Network

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Larissa Franke; Francesco Amabile; Chantal Spruit; [2019]
  Nyckelord :sustainable land management; human well-being; ecosystem services; sustainability; landscape conservation approach; strategic sustainable development; santa cruz mountains stewardship network;

  Sammanfattning : This report aims to answer the question “What is the relationship between adopting a landscape conservation approach and human well-being?” through a case study of the Santa Cruz Mountains Stewardship Network. The Network is a collective that involves a variety of stakeholders that belong to a multidimensional scale and focuses on achieving a wide spectrum of goals. LÄS MER

 5. 5. Our Common Sea : Global Environmental Governance and The Marine Stewardship Council Story

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Chloe Beemer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fish. Why do fish matter? Fish are the main source of protein for three billion people on Earth (World Wildlife Fund, 2019), that is roughly 39 percent of the global population (United Nations, 2019, p. 11). Food, in particular, is essential to politics, as it literally fuels the brainpower of mankind. LÄS MER