Sökning: "environmentally awareness"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden environmentally awareness.

 1. 1. Individers betalningsvilja för nötkött - En studie om hur en hypotetisk skatt på nötkött tas emot av den svenska befolkningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonas Persson; Claudia Wahlöö; [2021-09-14]
  Nyckelord :beef; greenhouse gas emissions; climate change; environmentally awareness; Pigouvian tax; double dividend; willingness to pay; contingent valuation;

  Sammanfattning : The rise of greenhouse gas emissions is a problem for the environment. The livestock production stands for nearly 15 percent of the greenhouse gas emissions in the world where beef generates the largest emissions per kg of all sorts of meat. 1 kg of beef causes emissions by 28 kg 𝐶𝑂2-equivalents. LÄS MER

 2. 2. Market Reactions to Green Bond Issuance Announcements: The Role of Regulative and Normative Institutions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Isak Eliasson; Viktor Emmesjö; [2021-06-28]
  Nyckelord :regulative institutions; normative institutions; green bonds; environmental awareness; environmentally related tax revenue;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. Consumer behavior towards green cosmetic products in Sweden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ayham Stita; Abdulmoaz Alkhayyat; [2021]
  Nyckelord :Green products; purchase intention; eco-awareness; green cosmetic products; consumer behavior;

  Sammanfattning : Date: 2021-06-02 Level: Bachelor Thesis in Business Administration, 15 hp Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Alkhayyat Abdulmoaz (97/01/01), Stita Ayham (93/06/18) Title: Consumer Behavior towards green cosmetic products Tutor: Michela Cozza Keywords: Green products, purchase intention, eco-awareness, green cosmetic products, consumer behavior Research question: What are the factors influencing consumer purchasing choices when choosing green cosmetic products over synthetic cosmetic products? Purpose: To study the consumer behavior towards green products by analyzing the attitudes of customers choosing to purchase organic cosmetics and to further investigate the factors that affect their purchasing behavior. Method: This research followed a quantitative approach with a deductive reasoning, done by conducting a survey to collect primary data and interpret the results in order to reach a reasonable conclusion. LÄS MER

 4. 4. Gröna inköpsbeslut : en kvalitativ studie om inköparens agens i svenska modeföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Siri Widén; Alexandra Wickström; Isabelle Kågelius; [2021]
  Nyckelord :Green purchasing; Environmental sustainability; Sustainable fashion; Purchasing decision; Gröna inköp; miljömässig hållbarhet; hållbart mode; inköpsbeslut;

  Sammanfattning : Att modeindustrin har stor inverkan på miljön har varit känt inom industrin sedan decennier och allmänhetens medvetenhet ökar för varje år. I övergången mellan retorik och praktik, där konsumenter allt mer kräver transparens kring faktiska åtgärder snarare än retoriska eller performativa hållbarhetsinitiativ, uppstår ett behov av studier kring hur företag arbetar eller kan arbeta med hållbarhet i praktiken. LÄS MER

 5. 5. People’s choice to include sustainable clothing : Influences on consumer behavior and decision making in the choice of clothing

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maria Mirza; Michael Schaffner; [2021]
  Nyckelord :Consumer behavior; Sustainability; Fast Fashion; Greenwashing; Willingness to pay;

  Sammanfattning : The environmental debate is one of the most discussed topics today. The textile industry is one of the most polluting industries in the world. Nowadays, there are many different sustainably certified garments on the market. LÄS MER