Sökning: "envisionment"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet envisionment.

 1. 1. Låt oss lära av de [o]döda - En motivstudie av Max Brooks´ World War Z: An Oral History of the Zombie War

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rasmus Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Envisionment; motive; Max Brooks; moral projections; “World War Z”; zombie;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine, through the process of close reading, the usage of different motives and narrative perspectives in Max Brooks´ bestselling novel World war Z: An Oral History of the Zombie War, such as narration, the usage of the zombie and moral projections. As this paper also takes an overviewing pedagogic direction, the paper aims to present the positive outcome of reading fiction, in alignment with the envisionment-arguments of Judith A. LÄS MER

 2. 2. "Isolate a honeybee from her sisters and she will soon die" : Discussing sensitive issues in the Swedish EFL classroom based on Sue Monk Kidd's The Secret Life of Bees

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Marta Oinonen; [2019]
  Nyckelord :Envisionment; The Secret Life of Bees; EFL classroom; literature; reader-response theory; upper secondary school;

  Sammanfattning : This essay argues that literature enhances the discussions of sensitive issues in a Swedish EFL classroom. Building on reader-response theory and Judith A. Langer's envisionment building, the themes affinity, suicide and discrimination found in Sue Monk Kidd's novel The Secret Life of Bees could be discussed. LÄS MER

 3. 3. EN GOD MÄNNISKA ÄR EN SÅ’N SOM INTE DRÄNKER HUNDAR” Etisk medvetenhet uttryckt i litteratursamtal – en kvalitativ studie

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Nissen; [2018-10-19]
  Nyckelord :etik; litteratursamtal; föreställningsvärldar; svenskundervisning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore if, and how, Swedish students in the ninth grade show ethical awareness as well as a deeper understanding of fictional texts when discussing texts with ethical themes in small groups. It also endeavours to examine whether the students take advantage of their own as well as their classmates’ thoughts to deepen their understanding. LÄS MER

 4. 4. Mortal Minds and Cosmic Horrors : A Cognitive Analysis of Literary Cosmic Horror in H.P.Lovecraft's ”The Shadow Out of Time”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erik Berndtson; [2018]
  Nyckelord :Lovecraft; Cosmic Horror; Cognition; Envisionment; Subjective Experience; Uncertainty; Uncanniness;

  Sammanfattning : This essay explores how the reader cognitively reacts to reading H. P. Lovecraft’s horror story “The Shadow Out of Time” (1936). I analyse the text to see how it invites readers to beaffected by it. LÄS MER

 5. 5. "Varför läsa böcker ens?" : En empirisk studie som jämför modalitet och textrörlighet i engelskspråkiga texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sofia Ekström; [2018]
  Nyckelord :läsfröståelse; narrativ; textrörlighet; film; multimodal; engelska;

  Sammanfattning : Multimodala texter influerade av fantasy-genren har visat sig vara en motivationshöjande tillgång som kan gynna språkkunskaperna. I studien förklarar den narrativa teorin vad som sker när läsaren upplever ett litterärt verk, men även i mötet med rörliga bilder. LÄS MER