Sökning: "epidemi"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet epidemi.

 1. 1. Effekten av proteintillskott på kroppssammansättning vid viktnedgång hos överviktiga och obesa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jonny Trinh; Tilda Olsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Proteintillskott; fettfri massa; fettmassa; muskelproteinsyntes; kalorirestriktion; övervikt; fetma; Protein supplements; fat-free mass; fat mass; muscle protein synthesis; calorie restriction; weight loss; overweight; obesity;

  Sammanfattning : Abstract Title: The effect of protein supplements on body composition during weight loss in overweight and obese adults - A systematic review articleAuthor: Jonny Trinh and Tilda OlssonSupervisor: Therese KarlssonExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2021-04-01Background: Overweight and obesity have turned into a global epidemic in recent decades, where the risk of comorbidity is increasing. Treatment of overweight and obesity includes lifestyle changes, where diet and physical activity are paramount. LÄS MER

 2. 2. Modellutvärdering av Thomas- och Matérnklusterprocesserna för nervmönster i neuropati

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Thorén; Jesper Söderberg; Michal Palak; Ruben Seyer; [2021-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den globala epidemin av diabetes och prediabetes har lett till en epidemi av komplikationerrelaterade till dessa sjukdomar. En av de mest förekommande komplikationerna är diabetesneuropatisom utmärks av axonal degeneration av nervtrådar och kan orsaka känselbortfalloch smärtor. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenhet, vård under en pågående pandemi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Olsson; Matilda Johansson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Pandemi; Covid-19; Sjuksköterska; Erfarenhet; Stöd; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: En sjukdom som sprider sig mellan människor och orsakar farsot benämns somen epidemi. När en epidemi får spridning över hela världen klassas den som en pandemi.Pandemier har huserat jordklotet i flera århundraden. LÄS MER

 4. 4. Digitalt arbetssätt - Det nya normala : En kvalitativ studie om hur svenska rekryteringsföretag anpassat sin digitalisering och kommunikation efter en förändrad omgivning orsakat av Covid-19

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Melicia Lindström; Elin Hallström; [2021]
  Nyckelord :rekrytering; krishantering; kommunikation; digitalisering; Covid-19; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Covid-19 gick från att vara en lokal epidemi till att bli en förödande pandemi som drabbat företag och privatpersoner världen över. Denna pandemi har satt press på företagens arbetssätt och krävt att de vidtagit åtgärder för att fortsatt kunna bedriva verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenhet av omvårdnadsarbetet under en epidemi och pandemi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Anna Torseld; Jacqueline Lindberg; [2021]
  Nyckelord :epidemi; erfarenhet; omvårdnad; pandemi; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2019 uppdagades COVID-19 som blev en global pandemi och innebar en extrem belastning av sjukvården. Pandemin har även inneburit att brister i vården har uppdagats och sjuksköterskorna utsätts för en oförutsägbar situation. LÄS MER