Sökning: "epigenetiska mekanismer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden epigenetiska mekanismer.

 1. 1. Epigenetiskt arv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Moa Lindell; [2019]
  Nyckelord :epigenetik; epigenetisk nedärvning; epigenetiska mekanismer;

  Sammanfattning : Epigenetik är den del av genetiken som behandlar förändringar i genuttryck som är oberoende av förändringar i DNA-sekvensen. Det som styr vilka gener som uttrycks och får effekt på fenotyp har studerats av forskare sedan 70-80-talet. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av lymfocytär thyreodit hos hund med fokus på immunologiska mekanismer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Lundbeck; [2019]
  Nyckelord :hypothyroidism; lymfocytär thyreodit; hund; CTLA-­4; DLA; autoantikroppar; FoxP3; cytotoxiska T-­lymfocyter;

  Sammanfattning : Lymfocytär thyreodit är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos hund och uppkommer på grund av en autoimmun reaktion mot thyroidea. Det resulterar i att körteln bryts ned och nivåerna av thyroideahormoner i kroppen minskar. LÄS MER

 3. 3. Defence activation in strawberry and pine- Epigenetic changes in treated plants

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Ludwika Komajda; [2016]
  Nyckelord :Epigenetics; nicotinamide; nicotinic acid; DNA methytlation; Fragaria x ananassa; Pinus sylvestris;

  Sammanfattning : Strawberry plants (Fragaria x ananassa) and Scots pine (Pinus sylvestris) represent species, withinagriculture and forestry respectively, that are traditionally protected by utilization of pesticidesincluding neurotoxic insecticides. More environmentally friendly protection strategies are thereforehighly desirable. LÄS MER