Sökning: "episodes"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade ordet episodes.

 1. 1. Acid sulphate soils and its influence on metal concentrations in adjacent water bodies. - A case study from Halland, SW Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Amanda Lindgren; [2021-03-10]
  Nyckelord :acid sulphate soils; metal distribution; surface water; climate; physicochemistry;

  Sammanfattning : Acid sulphate soils have been referred to as being among the most harmful soils in the worlddue to their ability to severely decrease the pH of the water, consequently enabling an increasedmetal load to recipient water streams, lakes, groundwater reservoirs and estuaries. The presenceof acid sulphate soils has triggered several fish kill episodes in northern Scandinavia and thesoils are today threatening many of the national environmental goals of Sweden. LÄS MER

 2. 2. Kvinnorna vid korset och graven - en analys av gestaltning och förändring av kvinnors karaktärer i bild och text i fem barnbiblar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ninnie Alstersjö; [2021-02-24]
  Nyckelord :Children’s Bible; women; characterization; reduction; amplification;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is to examine how the representation and configuration of women has changed in the episodes of the cross and the tomb, in five children’s Bibles, compared with the same episodes in the Bible. The comparison in image analysis and the episode narrative showed that the women had been reduced andanonymized in several episodes. LÄS MER

 3. 3. Skånepågen blir dialektlös pojke? : En adaptionsanalys av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, transformeringen från bok till film

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Frida Haraldsson; [2021]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Children s literature science; Sweden; Adaption;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf's story about Nils Holgersson, The wonderful Adventures of Nils (1906-1907), is unique in several different ways. It was innovative for its time and it was the first school book written as a story, which makes it an interesting foundation to build an essay upon. LÄS MER

 4. 4. Occupational Adaptation in Individuals with Ehler-Danlos Hypermobility Type: A Qualitative Study of Personal Perspectives

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Pia Nahi; [2021]
  Nyckelord :Ehlers-Danlos Hypermobility Type; occupational adaptation; pain; fatigue;

  Sammanfattning : ABSTRACT Purpose:  This study aims to describe how major symptoms of pain and fatigue affect occupational performance and adaptation of individuals with Ehlers-Danlos Hypermobility Type (hEDS). Method: Eleven individuals with hEDS (2017 diagnostic criteria) were interviewed using a semi-structured questionnaire. LÄS MER

 5. 5. "Och problemen är många..." : En studie om hur arbetsmiljön för socionomer inom socialtjänsten beskrivs och framställs i media: En kvalitativ innehållsanalys utifrån sex stycken podcastavsnitt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Angela Östlund; Cassandra Lindbladh Granberg; [2021]
  Nyckelord :Social workers; social work; working environment; work situation; podcasts; socialarbetare; socialt arbete; arbetsmiljö; arbetssituation; podcasts.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Angela Östlund and Cassandra Lindbladh Granberg Title: ”And the issues are numerous...” A study of the portrayal of social worker’s work environment in media: A qualitative content analysis of six podcast episodes. LÄS MER