Sökning: "episodiskt minne"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden episodiskt minne.

 1. 1. Sambandet mellan fysisk aktivitet, övervikt och episodiskt minne för vuxna över 50 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Filip Larsson; Erika Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Episodic memory; physical activity; overweight; healthy aging; interaction; interaction effect; Episodiskt minne; fysisk aktivitet; övervikt; hälsosamt åldrande; interaktion; interaktionseffekt;

  Sammanfattning : I samband med åldrandet ses ofta en försämring av människors kognitiva förmågor, däribland det episodiska minnet, vilket är avgörande för vardagligt fungerande och livskvalitén för äldre. Livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet (FA) och övervikt har tidigare kopplats till hälsosamt åldrande och visat sig påverka graden av försämring. LÄS MER

 2. 2. SELF-RATED AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY : A PRELIMINARY COMPARISON BETWEEN YOUNG AND MIDDLE ADULTHOOD

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Triphose Khonde; [2020]
  Nyckelord :self-rating questionnaire; autobiographical memory; younger; middle age; sexdifferences; självskattningsfrågeformulär; självbiografiskt minne; yngre; medelålder; könsskillnader;

  Sammanfattning : The study investigated aspects of self-rated autobiographical memory between young and middle-aged adults, as well as examined sex differences. A Swedish version of a self-rating questionnaire was used online to assess autobiographical memory. LÄS MER

 3. 3. Emotioners roll i samspelet mellan ögonrörelser och minne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Philip Stenberg; Svante Hildeman; [2020]
  Nyckelord :ögonrörelser; emotion; episodiskt minne; looking-at-nothing; PTQ; antisackad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskning på episodiskt minne har visat att spontana ögonrörelser tillbaka till positioner där minnen kodats in sker under återkallning av dessa, även om positionen vid minnesåterkallningen är tom. Det har föreslagits att dessa ögonrörelser har en funktionell roll för återkallningen. LÄS MER

 4. 4. A quantitative analysis of how the Variational Continual Learning method handles catastrophic forgetting

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Caroline Larsen; Elin Ryman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Catastrophic forgetting is a problem that occurs when an artificial neural network in the continual learning setting replaces historic information as additional information is acquired. Several methods claiming to handle the aforementioned problem are trained and evaluated using data sets with a small number of tasks, which does not represent a real continual learning situation where the number of tasks could be large. LÄS MER

 5. 5. Effekter av kortvarig fysisk aktivitet på kognitiva förmågor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lundgren Emil; Therese Toivanen Persson; [2019]
  Nyckelord :acute exercise; cognitive shifting; episodic memory; perceptual speed; kortvarig fysisk aktivitet; kognitiv skiftning; episodiskt minne; mentalt tempo;

  Sammanfattning : Quick work out sessions has been shown to improve students’ academic performance. Furthermore, certain cognitive functions have also been shown to improve academic performance. LÄS MER