Sökning: "eq-verkstan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet eq-verkstan.

  1. 1. Sociala och emotionella interventioner i skolans värld. : Vad händer med karaktären hos eleverna?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

    Författare :Helen Samuelsson; Anders Drugge; Ulrika Storm; [2015]
    Nyckelord :Empathy; Self-directedness; Cooperativeness; Self-transcendence; Four rooms of change in school; EQ-workshop; Curriculum; Gender; Empati; Self-directedness; Cooperativeness; Self-transcendence; Fyrarummaren i skolan; EQ-verkstan; Läroplanens värdegrund; Kön;

    Sammanfattning : The purpose was to investigate whether using two type of interventions (i.e., Four rooms of change in school and EQ- workshop) in addition to curriculum guidelines can affect character development in children 10-12 years of age. LÄS MER