Sökning: "equal opportunities plan"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden equal opportunities plan.

 1. 1. Barnvänlig bostadsmiljö? : barns naturkontakt i nya bostadsområden

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marja Berg; [2019]
  Nyckelord :barn; naturkontakt; barnvänlig bostadsmiljö; stadsplanering; utemiljö; miljöerbjudanden; rörelsefrihet;

  Sammanfattning : I växande städer riskerar behovet av markyta skapa hög exploatering med minskad plats för mellanrum och grönska. Utemiljöer där barn kan leka är samtidigt lika viktigt i tät som i gles stad. Detta arbete rör barns kontakt med natur i nya bostadsområden som uppförts i en urban kontext i Malmö och Göteborg. LÄS MER

 2. 2. Innehållsanalys av cykelplaner med ett jämställdhetsperspektiv : En granskning av sex svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Anette Karlsson; Mimmi Lasses; [2018]
  Nyckelord :Gender equality; content analysis; abduction; bicycle transportation plan; sustainable development; social sustainable society; Jämställdhet; innehållsanalys; abduktion; cykelplaner; hållbar samhällsutveckling; socialt hållbart samhälle;

  Sammanfattning : Genom integrering av jämställdhet kan medborgarnas intressen och rättigheter tillgodoses och beaktas. Ett jämställdhetsperspektiv är ett brett begrepp och fångar in flera olika aspekter och bidrar till ökad social hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Entrepreneurial Ecosystems’ Impact on Immigrant Entrepreneurship : In Context of Kronoberg Region 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ana Veljanovski; Arilda Basha; Polina Kuznetcova; [2018]
  Nyckelord :entrepreneurship; immigrant entrepreneurs; entrepreneurial ecosystem; domains; confrontation; narratives; Kronoberg; Sweden;

  Sammanfattning : The literature argues that the immigrants act in segregated communities and they, in most of the cases, establish low-risk and low return businesses within their ethnic communities. The importance of connecting immigrant entrepreneurs and the entrepreneurial ecosystems is a challenge to be overcome taking into consideration that the immigrants usually are not involved in it as a consequence of a lack of information about how it can facilitate immigrant entrepreneurship. LÄS MER

 4. 4. Samspel : ett gestaltningsförslag till en tomt på Torö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martin Eriksson; Fredrik Matz; [2017]
  Nyckelord :aktivitet; gestaltning; möte; samspel; tomt;

  Sammanfattning : Samspel mellan människor är viktigt. Det är också samspelet mellan människa och natur. Ett samspel mellan människor förutsätter möten. När möten sker innebär det kopplingar mellan individer som gör att vi känner gemenskap och litar på varandra. LÄS MER

 5. 5. En organisations kulturella normer och värderingar och dess påverkan på arbetet mot ökad jämställdhet på chefspositioner

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Cesar; Johanna Åberg; Linda Dahn; [2015]
  Nyckelord :Cultural norms and values; equal opportunities; gender; the glass ceiling; organizational culture; changing organizational culture; gender equalityplan; Kulturella normer och värderingar; jämställdhet; genus; glastaket; organisationskultur; förändring av organisationskultur; jämställdhetsplan;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur kulturella normer och värderingar stödjer eller hindrar förändringar, för att ta reda på varför det inte är jämställt på chefspositioner. Vidare vill vi undersöka hur organisationer kan förändra dessa kulturella normer och värderingar och hur jämställdhetsplanen kan användas som ett förändringsverktyg i arbetet mot ökad jämställdhet på chefspositioner. LÄS MER