Sökning: "equality Integration"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden equality Integration.

 1. 1. “...bara en aspekt bland många” : en fenomenografisk studie om genusrelaterade fenomen i grundskolans musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Isaak Zhorobaev; [2022]
  Nyckelord :gender theory; gender equality; music education; phenomenography;

  Sammanfattning : The present thesis aims at exploring and analyzing elementary school music teachers’ work from a perspective of gender equality. Previous research shows differences between boys’ and girls’ choice of musical instruments, school performance and claiming of space in a music classroom. LÄS MER

 2. 2. Den muslimska minoriteten i Sverige : En fallstudie om minoritetspolitikens (o)möjligheter

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Linda Kiili; [2022]
  Nyckelord :Diskriminering; förtryck; “förtryckets fem ansikten”; Iris Marion Young; islamofobi; jämlikhetsdata; lika rättigheter; minoritetspolitik; muslimer; mångkulturalism; religionsfrihet;

  Sammanfattning : This bachelor thesis in human rights aims to critically study the human rights of the muslim minority in Sweden and the possible limitations of the swedish minority politics. With the Sweden Democrats’s (SD) bigger influence in swedish politics today, an increased xenophobia is a fact, which leads to a risk of a society where islamophobic ideas can grow. LÄS MER

 3. 3. Skapandet av en rättvis resilient stad : En studie om Höganäs kommun och skapandet av en rättvis översvämningsresilient stad

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Alba Azemi; Thea Salomonsson; [2022]
  Nyckelord :Cloudburst; Flood Resilience; Resilience; Sustainability; Climate adaptation; Integration; Inclusion; Equality.; Skyfall; Översvämningsresiliens; Resiliens; Hållbarhet; Klimatanpassning; Integration; Inkludering; Jämn utveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida skapandet av en resilient stad bidrar till en jämn och rättvis utveckling. Med detta som utgångspunkt undersöker vi hur vårt studieobjekt, Höganäs Kommun, arbetar och planerar för att bli översvämningsresilienta, samt vilka åtgärder som kan implementeras för att främja en jämn resilient utveckling. LÄS MER

 4. 4. Organisering på tvären : En kvalitativ studie av inrättandet och avvecklandet av myndigheter inom integrations- och jämställdhetspolitiken

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elsa Österlund; [2022]
  Nyckelord :cross sectoral policy; horizontal governance; reforms; governing by organizing; agencies;

  Sammanfattning : The increased complexity in the public administration has shed light on cross sectoral governance and its challenges. The aim of this study is to investigate how governments organize cross sectoral policy areas. LÄS MER

 5. 5. Bidrar könsintegration till en mer jämställd organisation? : En kvalitativ studie som undersöker arbetssituationen förmän och kvinnor inom en könsintegrerad organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maja Johansson; Moa Persson; [2022]
  Nyckelord :Gender; gender integration; gender segregation; opportunity structures; organizational culture; norms; Genus; könsintegration; könssegregation; möjlighetsstruktur; normer; organisationskultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera arbetssituationen för män och kvinnor i en könsintegrerad organisation utifrån ett genusperspektiv. Studien har genomförts på en enhet inom en könsintegrerad organisation i Sverige. LÄS MER