Sökning: "equality"

Visar resultat 1 - 5 av 3011 uppsatser innehållade ordet equality.

  1. 1. Politisk representation på lokal nivå - En studie om hur lokala kvinnliga ledamöter upplever lokal politisk representation i Sverige

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Lana Hakmet; [2021-05-18]
    Nyckelord :Politisk representation; lokal politik; närvarons politik; härskartekniken; Könsroller; politisk inflytande;

    Sammanfattning : The EU Invite all Member states to work for greater equality in politics because it creates socio-economic benefits. But all EU countries have still not achieved equality in local political representation. LÄS MER

  2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av digitala vårdmöten inom diabetesvården

    Magister-uppsats,

    Författare :Therese Schagerlind; Magdalena Stosic; [2021-04-23]
    Nyckelord :Digitala vårdmöten; diabetesvård; diabetes mellitus; sjuksköterska; erfarenheter; personcentrerad vård;

    Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus is a disease that involves repeated and long-term patient – caregiver relationships – where the diabetes nurse should provide continuity, support and guidance for patients with diabetes mellitus. Digital healthcare meetings aim to help people achieve good and equal health and welfare. LÄS MER

  3. 3. Det finns så mycket gammalt mög - en intervjustudie av sopraners arbetsverklighet i operakören

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Karin Fjellander; [2021-03-31]
    Nyckelord :Opera; Opera chorus; Soprno; Fach; Performativity; Workplace; Equality;

    Sammanfattning : This thesis aims to examine performative aspects within Fach/voice types using interviews with three sopranos as source material. My goal is to understand how these aspects affect the work in an opera chorus. LÄS MER

  4. 4. Hjältar, offer eller helt vanligt folk? - En studie om hur svensk public service-media förhåller sig till funktionsnormen utifrån uppdraget att spegla hela Sverige.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Isabelle Ulfsdotter; [2021-03-04]
    Nyckelord :Funktionsnedsättning; funktionsnorm; ableism; public service; tillgänglighet; inkludering; disability; public service; accessibility; ableism; inclusion;

    Sammanfattning : Aim of thesis: Many studies, including Ljuslinder (2002), have revealed that disabled peopleare seriously underrepresented in media. The aim of this study is to examine what strategiesSwedish public service-media use to include disabled people in their reporting. Nine peoplewith disabilities also share their experiences and views of representation. LÄS MER

  5. 5. EU:S JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGIER - PROGRESSIVA ELLER KONSERVATIVA? En policyanalys om jämställdhet över tid

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Emma Sundin; [2021-02-25]
    Nyckelord :Europeiska unionen; EU; jämställdhet; feminism; genus; policyanalys;

    Sammanfattning : This thesis aims to find out whether the European Union´s (EU) gender equality strategies over time evolve towards a more progressive or conservative type of gender equality strategy. The EU has under a long period of time worked for gender equality. LÄS MER