Sökning: "equality"

Visar resultat 1 - 5 av 3201 uppsatser innehållade ordet equality.

 1. 1. Looking into the black box: The roles of development workers in enhancing climate resilience and gender equality for ethnic minority women through the EmPower project in Vietnam

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hong Hanh Nguyen; [2022-01-18]
  Nyckelord :feminist political ecology; development workers; climate change; gender equality; ethnic minorities; Vietnam;

  Sammanfattning : The climate change-gender nexus has increasingly become the arena in which adaptation interventions take place. One such intervention is the EmPower program in the Asia-Pacific region by UN Women and UNEP. This research is a case study on how one program component on women’s renewable energy entrepreneurship is implemented in Vietnam. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av jämställdhet i vården av patienter med långvarig smärta : - En kvalitativ studie av fysioterapeuter inom Region Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lovis Henriksson; Johanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :long-term pain; physiotherapist; gender medicine; equal care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt symtom bland befolkningen och ett folkhälsoproblem. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av diagnoser kopplade till långvarig smärta. LÄS MER

 3. 3. "Man kan göra oerhört mycket med små medel på en förskola" : Hur förskollärare resonerar gällande ett likvärdigt bemötande av barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Alexander Gerthsson; Robin Augustsson; [2022]
  Nyckelord :Children in need of special support; Bronfenbrenner; Preschool; Preschool teacher; Equality; Opportunities; Resources; Challenges; Barn i behov av särskilt stöd; Bronfenbrenner; Förskola; Förskollärare; Likvärdighet; Möjligheter; Resurser; Utmaningar;

  Sammanfattning : Studiens intention är att utforska förskollärares resonemang gällande möjligheten att likvärdigt bemöta alla barn i behov av särskilt stöd inom förskolan. För att konkretisera syftet användes tre frågeställningar: Vilka potentiella möjligheter resonerar förskollärare om i arbetet med att likvärdigt bemöta barn i behov av särskilt stöd, Vilka eventuella utmaningar resonerar förskollärare om i arbetet med att likvärdigt bemöta barn i behov av särskilt stöd, samt Vilka resurser finns det i arbetet med att bemöta barn i behov av särskilt stöd likvärdigt enligt förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Vägen mot ett mer jämställt arbetsliv - Gravida kvinnors rättsliga skydd i arbetslivet, konsekvenser av föräldraledighetsuttaget samt åtgärder som främjar jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Forsbrand; Alice Ekenstierna; [2022]
  Nyckelord :Gender discrimination; parental leave; equality; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered to be one of the world's most equal countries, hundreds of cases of suspected gender discrimination are reported every year. The legal protection in Sweden largely consists of regulations from the European Union that have been transformed into Swedish law. LÄS MER

 5. 5. En papparoll i förändring - Studie om mäns uttag av föräldrapenning och faktorer som påverkar arbetet mot jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hannah Ydnäs; [2022]
  Nyckelord :parental leave; gender equality; male dominated industries; linear regression; hegemonic masculinity; urban; rural; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sweden achieves the highest gender equality index by the European Institute of gender Equality (EIGE). Women in Sweden still use double the amount of parental leave that men do. The aim of this study was to investigate if the amount of men working in male dominated industries affect the males share of parental leave. LÄS MER