Sökning: "equality"

Visar resultat 1 - 5 av 3971 uppsatser innehållade ordet equality.

 1. 1. Democracy and Controversial Issues: Preparing students to become global citizens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sofie Sandell; Neha Sharma; [2024-03-20]
  Nyckelord :demokrati; kontroversiella frågor; skolutveckling; ledarskap; democracy; controversial issues; school management; leadership;

  Sammanfattning : In an attempt to make tomorrow's generation more democratic and critically aware, Skolverket has given clear instructions of including discussions related to controversial issues in classroom teachings. The thesis has both teachers’ and students’ perspectives of how conscious they are about using this tool. LÄS MER

 2. 2. “Mäns våld mot kvinnor ska upphöra” En kritisk diskursanalys av Sveriges nationella våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor (2022)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Gabriella Abdulahad; [2024-03-15]
  Nyckelord :Sverige; Mäns våld mot kvinnor i nära relationer; diskurs; diskursanalys; genus; hegemonisk maskulinitet; könsmaktsordning;

  Sammanfattning : Combating men’s violence against women has long been on the political agenda in Sweden and has intensified over the years. A national violence prevention program in the area of men’s violence against women has been in place since June 2022. LÄS MER

 3. 3. KOM SOM DU ÄR. En semiotisk analys av Försvarsmaktens filmkampanjer utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mona Kamali; [2024-03-06]
  Nyckelord :Jämställdhet; genus; Försvarsmakt; myndighet; semiotik; kommunikation;

  Sammanfattning : In recent decades, the Swedish Armed Forces have undergone major changes as gender neutral. Men and women must fight side by side for the motherland as equals. This new conscription creates new challenges for the Swedish Armed Forces communication when both men and especially women are desired to join them. LÄS MER

 4. 4. REVOLVERMAN ELLER BOLAGETS MAMMA? En kritisk diskursanalys av framställningen av kvinnliga och manliga entreprenörer i Dagens Industri

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Johannesen; [2024-03-04]
  Nyckelord :Diskurser; medier; affärstidning; Sverige; entreprenörskap; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Equality in the news media has been a topic of discussion in a variety of contexts and with different aspects throughout history. We continue to ask ourselves what the definition of equality is and when a country can be defined as an equal society. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhetens isberg. Den djupgående könsklyftan för experter i media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alva Dahlberg; Michelle Hammargren; Carl Malmborg; [2024-02-28]
  Nyckelord :Media; gender; disparity; experts; representation;

  Sammanfattning : This study investigates gender disparities in media representation, specifically focusing on the space given to male and female experts in Swedish newspapers. Despite a population evenly split between genders, other studies reveal a notable underrepresentation of female experts in the media. LÄS MER